Prokuratura Rejonowa Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dwóch osób, przy użyciu broni palnej.
Zarzuty dokonania powyższych czynów przedstawiono 28 – letniemu mężczyźnie. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 listopada 2011r. w Kaliszu działając z zamiarem pozbawienia życia oddał strzały z broni palnej w kierunku dwóch mężczyzn, powodując u nich obrażenia ciała w postaci ran postrzałowych, które w odniesieniu do jednego z nich spowodowały realne zagrożenie dla życia.
Do zdarzeń opisanych w zarzucie doszło na jednej z ulic w centrum miasta.
Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło w oparciu o ustalenia dokonane w trakcie śledztwa. W dniu 22 listopada 2011r. Sąd Rejonowy w Kaliszu na wniosek miejscowego Prokuratora Rejonowego zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
Śledztwo jest kontynuowane.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 148 § 2 pkt. 4 kodeksu karnego (zabójstwo przy użyciu broni palnej - usiłowanie) zagrożone karą od 12 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotnego pozbawienia wolności.