Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 23 - letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 30 listopada 2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 21 – letnią kobietę. Wymienionej, mieszkance Kalisza, zarzucono, że w dniu 25 czerwca 2011r. w Ostrowie Wlkp. działając z „zamiarem ewentualnym” pozbawienia życia ugodziła pokrzywdzonego nożem w okolice klatki piersiowej, w wyniku czego spowodowała u niego ranę kłutą z uszkodzeniem m.in. płuca i tętnicy międzyżebrowej, co spowodowało realne zagrożenie dla jego życia.
Do zdarzenia opisanego w zarzucie doszło przed położonym w centrum miasta budynkiem, w którym zamieszkuje pokrzywdzony. Poprzedziła je sprzeczka pomiędzy pokrzywdzonym a znajomym podejrzanej, w którego towarzystwie ona przebywała.
W czasie zdarzenia podejrzana była, jak ustalono, w stanie nietrzeźwości, a także po użyciu substancji psychotropowych. W złożonych wyjaśnieniach nie potrafiła ona podać motywu swego działania.
Wobec podejrzanej, zatrzymanej kilka godzin po zdarzeniu, zastosowano w dniu 27 czerwca 2011r. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W trakcie śledztwa wymieniona została poddana połączonemu z długotrwałą obserwacją sądowo – psychiatryczną badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że podejrzana w czasie zdarzenia miała zachowaną poczytalność. 
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo - usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.