Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 6 grudnia 2011r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 51-letniej kobiecie, podejrzanej o spowodowanie śmierci swego męża.
Oskarżonej zarzucono, że w dniu 17 września 2011r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Raszków, pow. ostrowski, spowodowała ciężki uszczerbek na zdrowiu swojego męża w ten sposób, że w trakcie kłótni zadała mu cios nożem kuchennym, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci rany kłutej brzucha z uszkodzeniem narządów wewnętrznych, co doprowadziło do jego zgonu w dniu 18 września 2011r.
Z dokonanych ustaleń wynika, że do opisanego zdarzenia doszło w miejscu zamieszkania wymienionych, w czasie kłótni w trakcie przygotowywania posiłku przez oskarżoną. W trakcie zdarzenia, jak ustalono, oskarżona znajdowała się w stanie znacznej nietrzeźwości. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala przez pogotowie ratunkowe, które wezwali zamieszkali z nim członkowie rodziny. W szpitalu, pomimo udzielenia mu pomocy medycznej, doszło do jego zgonu.
Wobec podejrzanej, zatrzymanej bezpośrednio po zdarzeniu, zastosowano w dniu 20 września 2011r. tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa wymienioną poddano badaniu przez biegłych-psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zdarzenia miała ona zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 kodeksu karnego (spowodowanie  ciężkich uszkodzeń ciała ze skutkiem śmiertelnym) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.