Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 60 - letniej kobiety.
Skierowanym w dniu 31 grudnia 2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto męża pokrzywdzonej. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 30 czerwca 2011r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Koźminek, działając z zamiarem pozbawienia życia, dusił swoją żonę trzymając ją za szyję, a następnie zadał jej w szyję ciosy nożem, powodując uszkodzenia ciała, które doprowadziły do jej śmierci.


Podejrzany, jak ustalono, bezpośrednio po powyższym czynie dokonał samookaleczenia zadając sobie kilka ciosów nożem. Z uwagi na charakter powstałych ran został on umieszczony w szpitalu, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pomiędzy podejrzanym a jego żoną istniał długotrwały konflikt, a czyn opisany w zarzucie poprzedziła gwałtowna sprzeczka.
W dniu 3 lipca 2011r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, uwzględniając wniosek Prokuratury Rejonowej, zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany „jednorazowemu” badaniu psychiatrycznemu, a następnie długotrwałej obserwacji sądowo – psychiatrycznej. Po jej zakończeniu biegli psychiatrzy w wydanej opinii stwierdzili, iż wymieniony w czasie zdarzenia miał zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako zbrodnię z art. 148 § 1 kodeksu karnego zagrożone karą od 8 lat do 15 lat, 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.