Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie kontynuuje śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa noworodka przez jego matkę pod wpływem przebiegu porodu.
Zarzuty przedstawiono w dniu 13 stycznia 2012r. 31 – letniej kobiecie. Wymienionej zarzucono, że w dniu 10 grudnia 2011r. w Krotoszynie, w okresie porodu, odbywającego się bez udziału innych osób, pod wpływem jego przebiegu, usiłowała pozbawić życia noworodka. W opisie czynu wskazano, że podejrzana po urodzeniu dziecka umieściła je we wnętrzu worka foliowego, który złożyła w górnej części, co odcinało lub znacznie ograniczało dostęp powietrza, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na natychmiastową pomoc medyczną udzieloną noworodkowi.


Z dokonanych ustaleń wynika, że po porodzie, do którego doszło w mieszkaniu, w którym zamieszkiwała podejrzana, pogotowie ratunkowe wezwał przebywający w powyższym mieszkaniu mężczyzna. Po przyjeździe lekarz pogotowia stwierdziła, że w worku foliowym znajdującym się w mieszkaniu znajduje się noworodek. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Wobec podejrzanej w dniu 13 stycznia 2012r. Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Śledztwo jest kontynuowane.
Czyn zarzucany podejrzanej zakwalifikowano jako przestępstwo z art.149 kodeksu karnego (dzieciobójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.