Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie spowodowania ciężkich uszkodzeń ciała u 27 - letniego mężczyzny.

Skierowanym w dniu 23 lutego 2011r. do Sądu Rejonowego aktem oskarżenia objęto 27 – letnią żonę pokrzywdzonego. Zarzucono wymienionej, że w dniu 12 listopada 2010r. w Kaliszu, zadała mu cios nożem kuchennym w okolice klatki piersiowej, powodując obrażenia ciała w postaci rany kłutej, z uszkodzeniem płuca, która spowodowała ciężki uszczerbek na zdrowiu „w postaci choroby realnie zagrażającej życiu”
Z zebranych materiałów wynika, że opisane zdarzenie miało miejsce w mieszkaniu zajmowanym przez wymienionych. Doszło do niego po powrocie podejrzanej z lokalu, w którym przebywała do godzin porannych. Wówczas w trakcie  kłótni - jak ustalono – zadała ona swemu mężowi cios nożem. Pokrzywdzony został przewieziony po przybyciu karetki pogotowia ratunkowego do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Zatrzymanie podejrzanej, która znajdowała się w stanie nietrzeźwości, nastąpiło bezpośrednio po zdarzeniu. Prokurator Rejonowy w Kaliszu, po przedstawieniu wymienionej zarzutu usiłowania zabójstwa, w dniu 19 listopada 2010r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec niej tymczasowego aresztowania, który został uwzględniony. W grudniu 2010r. zmieniono zarzut przedstawiony podejrzanej, kwalifikując zarzucany jej czyn jako spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Jednocześnie w dniu 23 grudnia 2010r. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu uchyliła stosowane wobec wymienionej tymczasowe aresztowanie zmieniając je na dozór policji.
Czyn zarzucany podejrzanej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 156 § 1 pkt. 2 kodeksu karnego (spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.