Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 65-letniej kobiety.
Zarzut dokonania powyższego czynu przedstawiono 56-letniemu mężczyźnie. Wymienionemu zarzucono, ze w nocy z 12 na 13 grudnia 2010 r. w Kaliszu szarpiąc za odzież, popychając, bijąc pokrzywdzoną pięściami oraz kopiąc po całym ciele, a także skacząc po niej, gdy leżała na podłodze, spowodował u niej liczne i ciężkie obrażenia ciała, zwłaszcza w obrębie głowy i klatki piersiowej, które spowodowały „chorobę realnie zagrażającą życiu”, a następnie śmierć pokrzywdzonej. Dodatkowo podejrzanemu zarzucono, że, po powyższym pobiciu, nie udzielił pomocy pokrzywdzonej, znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia.
Z dokonanych ustaleń wynika, ze bezpośrednio przed opisanym pobiciem, podejrzany i pokrzywdzona, wraz ze znajomą, spożywali, w mieszkaniu podejrzanego, alkohol. Po pobiciu, jak ustalono, pokrzywdzona została pozostawiona bez pomocy, a do jej śmierci doszło po kilkunastu godzinach. Zwłoki pokrzywdzonej zostały ujawnione przez jej krewnych w dniu 19 grudnia 2010 r., o czym zawiadomili oni policję.
Do zatrzymania podejrzanego doszło, również, w dniu 19 grudnia 2010 r. Następnie, po przedstawieniu zarzutów, Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 21 grudnia 2010 roku wniosek o zastosowanie wobec wymienionego tymczasowe aresztowanie. W dniu 22 grudnia 2010r. Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił powyższy wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
Zarzuty nie udzielenia pomocy pokrzywdzonej przedstawiono także kobiecie, w której towarzystwie podejrzany i pokrzywdzona spożywali alkohol.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano min. jako przestępstwo z art. 156 § 3 kodeksu kodeksu (pobicie ze skutkiem śmiertelnym) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.