Prokuratura Rejonowa w Jarocinie prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania śmierci   65 - letniego mężczyzny.
Zarzut przedstawiono 37 – letniemu synowi pokrzywdzonego.

Prokuratura Rejonowa  w Krotoszynie prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 25 - letniego mężczyzny.
Zarzut dokonania powyższego czynu przedstawiono 47 – letniemu mieszkańcowi Krotoszyna.Zarzucono wymienionemu, że w dniu 3 lutego 2013r. w Krotoszynie, w swoim mieszkaniu, działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego wielokrotnie uderzał go w głowę i klatkę piersiową, w wyniku czego doznał on szeregu poważnych uszkodzeń ciała, które doprowadziły do jego śmierci.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 31 października 2012r. skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 34 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 10 marca 2012r. w Kaliszu, działając z zamiarem pozbawienia życia, zadał pokrzywdzonemu wielokrotnie uderzenie taboretem w plecy i głowę, a następnie zadawał mu ciosy „narzędziem ostrym o wąskim i długim ostrzu", o długości około 40 cm, w głowę, plecy, ręce i nogi, przez co spowodował szereg obrażeń ciała m.in. głowy, okolic łopatki i rąk, co spowodowało u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci „choroby realnie zagrażającej życiu" oraz „zeszpecenia ciała".

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa, poprzez postrzelenie z broni palnej, 33 - letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 12 listopada 2012r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 30 – letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 30 grudnia 2011r. w Kaliszu, działając z zamiarem ewentualnym, wspólnie z nieustalonym mężczyzną, usiłował pozbawić życia pokrzywdzonego, w ten sposób, że oddał do niego strzał z broni palnej, w wyniku czego spowodował u niego ranę postrzałową uda, co doprowadziło do powstania realnego zagrożenia dla jego życia.

Prokuratura Rejonowa Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dwóch osób, przy użyciu broni palnej.
Skierowanym w dniu 11 października 2012r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 29 – letniego mężczyznę.