Prokuratura Rejonowa w Pleszewie prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 41 – letniego mężczyzny.
Zarzuty dokonania powyższego czynu przedstawiono 48 – letniemu bratu pokrzywdzonego. Zarzucono wymienionemu, że w nocy z 10 na 11 października 2012r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Gizałki, pow. pleszewski, działając z zamiarem pozbawienia życia swego brata zadał mu cios nożem kuchennym w klatkę piersiową, powodując ranę kłutą serca i krwotok wewnętrzny, co doprowadziło do jego zgonu.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa noworodka przez jego matkę pod wpływem przebiegu porodu.

 Skierowanym w dniu 30 kwietnia 2012r. do Sadu Okręgowego w Kaliszu objęto 31 – letnią kobietę. Wymienionej zarzucono, że w dniu 10 grudnia 2011r. w Krotoszynie, w okresie porodu, odbywającego się bez udziału innych osób, pod wpływem jego przebiegu, usiłowała pozbawić życia noworodka. W opisie czynu wskazano, że podejrzana po urodzeniu dziecka umieściła je we wnętrzu worka foliowego, który złożyła w górnej części, co odcinało lub znacznie ograniczało dostęp powietrza, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na natychmiastową pomoc medyczną udzieloną noworodkowi.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 60 - letniej kobiety.
Skierowanym w dniu 31 grudnia 2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto męża pokrzywdzonej. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 30 czerwca 2011r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Koźminek, działając z zamiarem pozbawienia życia, dusił swoją żonę trzymając ją za szyję, a następnie zadał jej w szyję ciosy nożem, powodując uszkodzenia ciała, które doprowadziły do jej śmierci.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie kontynuuje śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa noworodka przez jego matkę pod wpływem przebiegu porodu.
Zarzuty przedstawiono w dniu 13 stycznia 2012r. 31 – letniej kobiecie. Wymienionej zarzucono, że w dniu 10 grudnia 2011r. w Krotoszynie, w okresie porodu, odbywającego się bez udziału innych osób, pod wpływem jego przebiegu, usiłowała pozbawić życia noworodka. W opisie czynu wskazano, że podejrzana po urodzeniu dziecka umieściła je we wnętrzu worka foliowego, który złożyła w górnej części, co odcinało lub znacznie ograniczało dostęp powietrza, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na natychmiastową pomoc medyczną udzieloną noworodkowi.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dwóch braci, mieszkańców powiatu ostrowskiego.
Skierowanym, w dniu 27 grudnia 2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 24 – letniego obywatela Ukrainy. Zarzucono wymienionemu, że w nocy z 1 na 2 października 2011r. w Ostrowie Wlkp. usiłował dokonać zabójstwa dwóch mężczyzn. W opisie pierwszego czynu wskazano, że działając z zamiarem pozbawienia życia zadał pokrzywdzonemu cios nożem w lewą stronę klatki piersiowej, w wyniku czego doznał on rany kłutej komory serca oraz wstrząsu krwotocznego, co spowodowało realne zagrożenie dla jego życia, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielenie pomocy medycznej pokrzywdzonemu. W drugim zarzucie opisano podobne działanie, polegające na zadaniu ciosu nożem w lewą stronę klatki piersiowej drugiego pokrzywdzonego, który doznał powierzchownej rany kłutej klatki piersiowej i rany ciętej ramienia.