Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch kobiet, do którego doszło w listopadzie 2010r. w Tłokinii Wielkiej, pow. kaliski.
Skierowanym w dniu 28 grudnia 2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu objęto 22-letniego mieszkańca woj. łódzkiego. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 3 listopada 2010r., działając z zamiarem pozbawienia życia, zadał wielokrotnie ciosy „narzędziem tępokrawędziastym” w głowę i inne części ciała dwóm kobietom, w wieku 44 i 80 lat, które w wyniku doznanych rozległych uszkodzeń ciała zmarły.
Do opisanego zdarzenia doszło w budynku mieszkalnym zajmowanym przez pokrzywdzone.
Podejrzany, do którego ustalenia doszło w wyniku działań policji, został zatrzymany w dniu 8 sierpnia 2011r. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu, po przedstawieniu zarzutów, skierowała w dniu 9 sierpnia 2011r. do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd powyższy wniosek uwzględnił i zastosował w dniu 10 sierpnia 2011r. wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
Oskarżony, jak ustalono, był znany pokrzywdzonym. W okresie poprzedzającym opisane zdarzenie przebywał on przez dłuższy czas na terenie miejscowości w której do niego doszło. W czasie zdarzenia, co wynika z zebranych materiałów, był on pod wpływem alkoholu.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że wymieniony w czasie zdarzenia miał zachowaną poczytalność.  
Czyny zarzucane podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat  pozbawienia wolności, do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 6 grudnia 2011r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 51-letniej kobiecie, podejrzanej o spowodowanie śmierci swego męża.
Oskarżonej zarzucono, że w dniu 17 września 2011r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Raszków, pow. ostrowski, spowodowała ciężki uszczerbek na zdrowiu swojego męża w ten sposób, że w trakcie kłótni zadała mu cios nożem kuchennym, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci rany kłutej brzucha z uszkodzeniem narządów wewnętrznych, co doprowadziło do jego zgonu w dniu 18 września 2011r.
Z dokonanych ustaleń wynika, że do opisanego zdarzenia doszło w miejscu zamieszkania wymienionych, w czasie kłótni w trakcie przygotowywania posiłku przez oskarżoną. W trakcie zdarzenia, jak ustalono, oskarżona znajdowała się w stanie znacznej nietrzeźwości. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala przez pogotowie ratunkowe, które wezwali zamieszkali z nim członkowie rodziny. W szpitalu, pomimo udzielenia mu pomocy medycznej, doszło do jego zgonu.
Wobec podejrzanej, zatrzymanej bezpośrednio po zdarzeniu, zastosowano w dniu 20 września 2011r. tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa wymienioną poddano badaniu przez biegłych-psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zdarzenia miała ona zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 kodeksu karnego (spowodowanie  ciężkich uszkodzeń ciała ze skutkiem śmiertelnym) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dwóch osób, przy użyciu broni palnej.
Zarzuty dokonania powyższych czynów przedstawiono 28 – letniemu mężczyźnie. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 listopada 2011r. w Kaliszu działając z zamiarem pozbawienia życia oddał strzały z broni palnej w kierunku dwóch mężczyzn, powodując u nich obrażenia ciała w postaci ran postrzałowych, które w odniesieniu do jednego z nich spowodowały realne zagrożenie dla życia.
Do zdarzeń opisanych w zarzucie doszło na jednej z ulic w centrum miasta.
Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło w oparciu o ustalenia dokonane w trakcie śledztwa. W dniu 22 listopada 2011r. Sąd Rejonowy w Kaliszu na wniosek miejscowego Prokuratora Rejonowego zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
Śledztwo jest kontynuowane.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 148 § 2 pkt. 4 kodeksu karnego (zabójstwo przy użyciu broni palnej - usiłowanie) zagrożone karą od 12 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotnego pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 23 - letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 30 listopada 2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 21 – letnią kobietę. Wymienionej, mieszkance Kalisza, zarzucono, że w dniu 25 czerwca 2011r. w Ostrowie Wlkp. działając z „zamiarem ewentualnym” pozbawienia życia ugodziła pokrzywdzonego nożem w okolice klatki piersiowej, w wyniku czego spowodowała u niego ranę kłutą z uszkodzeniem m.in. płuca i tętnicy międzyżebrowej, co spowodowało realne zagrożenie dla jego życia.
Do zdarzenia opisanego w zarzucie doszło przed położonym w centrum miasta budynkiem, w którym zamieszkuje pokrzywdzony. Poprzedziła je sprzeczka pomiędzy pokrzywdzonym a znajomym podejrzanej, w którego towarzystwie ona przebywała.
W czasie zdarzenia podejrzana była, jak ustalono, w stanie nietrzeźwości, a także po użyciu substancji psychotropowych. W złożonych wyjaśnieniach nie potrafiła ona podać motywu swego działania.
Wobec podejrzanej, zatrzymanej kilka godzin po zdarzeniu, zastosowano w dniu 27 czerwca 2011r. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W trakcie śledztwa wymieniona została poddana połączonemu z długotrwałą obserwacją sądowo – psychiatryczną badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że podejrzana w czasie zdarzenia miała zachowaną poczytalność. 
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo - usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 62 – letniej kobiety.
Skierowanym w dniu 3 listopada 2011r do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 75 – letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w okresie pomiędzy 19 a 20 maja 2011r. w Krotoszynie, działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonej, zadał jej kilka ciosów „ostrym narzędziem”, powodując obrażenia ciała w postaci kilku ran kłutych m.in. klatki piersiowej oraz ramienia i uda, które doprowadziły do jej śmierci.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzona była znajomą oskarżonego i w okresie poprzedzającym zdarzenie przebywała u niego. Do opisanego w zarzucie zdarzenia doszło w mieszkaniu oskarżonego.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zdarzenia podejrzany miał zachowaną poczytalność.
Wobec podejrzanego zastosowano w dniu 25 maja 2011r. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Bezpośrednio po zatrzymaniu podejrzany został , z uwagi na stan zdrowia, umieszczony w szpitalu. Po uzyskaniu informacji o ustabilizowaniu stanu jego zdrowia został rozpoznany skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności , 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnego pozbawienia wolności.