Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 29 - letniej kobiety.
Skierowanym w dniu 31 października 2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 31 - letniego mężczyznę, męża pokrzywdzonej. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 13 czerwca 2011r. w Ostrowie Wlkp. działając z zamiarem pozbawienia życia, dusił ją rękoma za szyję, w wyniku czego doprowadził do jej śmierci.
Do ujawnienia zwłok kobiety na terenie posesji zajmowanej przez jej męża doszło w dniu 17 czerwca 2011r. Poszukiwania kobiety były prowadzone przez policję, w związku ze zgłoszeniem jej zaginięcia przez członków jej rodziny. Podejrzany o dokonanie zabójstwa, mąż kobiety, został zatrzymany również w dniu 17 czerwca 2011r.
Z dokonanych ustaleń wynika, że zdarzenie opisane w zarzucie poprzedziła sprzeczka pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzoną.
W dniu 20 czerwca 2011r. zastosowany został wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W trakcie śledztwa wymieniony został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucany podejrzanemu został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dwóch braci, mieszkańców powiatu ostrowskiego.

Zarzuty popełnienia powyższych czynów przedstawiono 24 – letniemu obywatelowi Ukrainy. Zarzucono wymienionemu, że w nocy z 1 na 2 października 2011r. w Ostrowie Wlkp. usiłował dokonać zabójstwa dwóch mężczyzn. W opisie pierwszego czynu wskazano, że działając z zamiarem pozbawienia życia zadał pokrzywdzonemu cios nożem w lewą stronę klatki piersiowej, w wyniku czego doznał on rany kłutej komory serca oraz wstrząsu krwotocznego, co spowodowało realne zagrożenie dla jego życia, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielenie pomocy medycznej pokrzywdzonemu. W drugim zarzucie opisano podobne działanie, polegające na zadaniu ciosu nożem w lewą stronę klatki piersiowej drugiego pokrzywdzonego, który doznał powierzchownej rany kłutej klatki piersiowej i rany ciętej ramienia.
Opisane zdarzenie miało miejsce przed jednym z lokali dyskotekowych na terenie Ostrowa Wlkp.
Do zatrzymania podejrzanego doszło w wyniku działań policji w dniu 2 października 2011r. Następnie w dniu 4 października 2011r. zastosowano wobec wymienionego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Śledztwo jest kontynuowane.
Czyny zarzucane podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania śmierci 50 - letniego mężczyzny.

Zarzut dokonania powyższego czynu przedstawiono 51-letniej kobiecie, żonie pokrzywdzonego. Wymienionej zarzucono, że w dniu 17 września 2011r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Raszków, w swoim miejscu zamieszkania, znajdując się w stanie nietrzeźwości, zadała trzymanym w ręku nożem kuchennym cios w brzuch swojemu mężowi, w wyniku czego doznał on ciężkich  uszkodzeń ciała w postaci rany kłutej z uszkodzeniem szeregu narządów wewnętrznych, co doprowadziło w dniu 18 września 2011r. do jego śmierci.
Z dokonanych ustaleń wynika, że opisane w zarzucie zdarzenie poprzedziła sprzeczka pomiędzy podejrzaną a jej mężem, do której doszło w zajmowanym przez nich budynku.
Podejrzana została zatrzymana bezpośrednio po zdarzeniu, przeprowadzone wówczas badanie wykazało, że znajdowała się ona w stanie nietrzeźwości.
W dniu 20 września 2011r. zastosowany został wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Czyn zarzucany wymienionej zakwalifikowano jako przestępstwo  z art. 156 § 1 i 3 kodeksu karnego (spowodowanie ciężkich uszkodzeń ciała ze skutkiem śmiertelnym), zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 22-letniego mężczyzny.

 Skierowanym w dniu 21 września 2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 28-letniego mieszkańca Kalisza. Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 1 maja 2011 roku w Kaliszu, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego, zadał mu trzy ciosy nożem kuchennym w klatkę piersiową, brzuch i udo, powodując rany kłute m.in. komory serca i wątroby, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu stanowiący realne zagrożenie dla życia pokrzywdzonego.
 Z dokonanych ustaleń wynika, że w nocy 1 maja 2011 roku podejrzany wspólnie z pokrzywdzonym, w swoim miejscu zamieszkania, spożywali alkohol. W trakcie powyższego doszło między nimi do sprzeczki i zdarzenia opisanego w zarzucie. Następnie pokrzywdzony został przewieziony przez karetkę pogotowia, wezwaną przez członków jego rodziny, do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. 
 Kilka godzin po zdarzeniu podejrzany został zatrzymany, a w dniu 3 maja 2011 roku zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniom przez biegłych – psychiatrów, którzy w wydanej opinii stwierdzili, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
Wcześniej był on karany, zwłaszcza za przestępstwa przeciwko mieniu.
 Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu kontynuuje śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch kobiet, do którego doszło w listopadzie 2010r. w Tłokinii Wielkiej, pow. kaliski.
Zarzuty dokonania powyższego czynu przedstawiono 22-letniemu mieszkańcowi woj. łódzkiego. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 3 listopada 2010r., działając z zamiarem pozbawienia życia, zadał wielokrotnie ciosy „narzędziem tępokrawędziastym” w głowę i inne części ciała dwóm kobietom, w wieku 40 i 80 lat, które w wyniku doznanych rozległych uszkodzeń ciała zmarły.
Do opisanego zdarzenia doszło w budynku mieszkalnym zajmowanym przez pokrzywdzone.
Podejrzany, do którego ustalenia doszło w wyniku działań policji, został zatrzymany w dniu 8 sierpnia 2011r. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu, po przedstawieniu zarzutów skierowała w dniu 9 sierpnia 2011r. do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o tymczasowe aresztowanie.
Podejrzany, jak ustalono, był znany pokrzywdzonym. W okresie poprzedzającym opisane zdarzenie przebywał on przez dłuższy czas na terenie miejscowości w której do niego doszło. 
Czyny zarzucane podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat  pozbawienia wolności, do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.