Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 60 - letniej kobiety.
Zarzut dokonania powyższego czynu przedstawiono 61 - letniemu mężowi pokrzywdzonej. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 30 czerwca 2011r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Koźminek, działając z zamiarem pozbawienia życia, dusił swoją żonę trzymając ją za szyję, a następnie zadał jej w szyję ciosy nożem, powodując uszkodzenia ciała, które doprowadziły do jej śmierci.
Podejrzany, jak ustalono, bezpośrednio po powyższym czynie dokonał samookaleczenia zadając sobie kilka ciosów nożem. Z uwagi na charakter powstałych ran został on umieszczony w szpitalu, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pomiędzy podejrzanym a jego żoną istniał długotrwały konflikt, a czyn opisany w zarzucie poprzedziła gwałtowna sprzeczka.
W dniu 3 lipca 2011r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, uwzględniając wniosek Prokuratury Rejonowej, zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako zbrodnie z art. 148 § 1 kodeksu karnego zagrożone karą od 8 lat do 15 lat, 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 27-letniego mężczyzny.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 40-letniego obywatela Turcji. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 26 listopada 2010r. w Krotoszynie działając z zamiarem pozbawienia życia zadał pokrzywdzonemu cios nożem w okolice brzucha, w wyniku czego spowodował ranę kłutą penetrującą do wątroby, co wywołało „chorobę realnie zagrażającą życiu”.
Do opisanego zdarzenia doszło w jednym z barów na terenie Krotoszyna, w którym pracował podejrzany, w czasie pobytu w nim pokrzywdzonego, jako klienta.
Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło bezpośrednio po zdarzeniu. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 29 listopada 2010r. powyższego wniosku nie uwzględnił. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie złożył zażalenie na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Zażalenie zostało uwzględnione i Sąd Okręgowy w Kaliszu uchylił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Krotoszynie, który ponownie rozpoznając wniosek zastosował w dniu 31 stycznia 2011 r. tymczasowe aresztowanie. Następnie było ono przedłużone postanowieniem Sądu Okręgowego w Kaliszu, po czym postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2011 r. zostało zmienione na dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
W trakcie śledztwa przeprowadzone badanie sądowo – psychiatryczne podejrzanego wykazało, że w czasie zdarzenia miał on, w ocenie biegłych, zachowaną poczytalność. 
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 §1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 29 - letniej kobiety.

Zarzuty dokonania powyższego zabójstwa przedstawiono 31 - letniemu mężczyźnie, mężowi pokrzywdzonej. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 13 czerwca 2011r. w Ostrowie Wlkp. działając z zamiarem pozbawienia życia, dusił ją rękoma za szyję, w wyniku czego doprowadził do jej śmierci.

Do ujawnienia zwłok kobiety na terenie posesji zajmowanej przez jej męża doszło w dniu 17 czerwca 2011r. Poszukiwania kobiety były prowadzone przez policję, w związku ze zgłoszeniem jej zaginięcia przez członków jej rodziny. Podejrzany o dokonanie zabójstwa, mąż kobiety, został zatrzymany również w dniu 17 czerwca 2011r.

Z dokonanych ustaleń wynika, że zdarzenie opisane w zarzucie poprzedziła sprzeczka pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzoną.

W dniu 20 czerwca 2011r. zastosowany został wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Czyn zarzucany podejrzanemu został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 23 - letniego mężczyzny.

Zarzuty popełnienia powyższego czynu przedstawiono 21 - letniej mieszkance Kalisza. Zarzucono wymienionej, że w dniu 25 czerwca 2011r. w Ostrowie Wlkp. działając z „zamiarem ewentualnym” pozbawienia życia ugodziła pokrzywdzonego nożem w okolice klatki piersiowej, w wyniku czego spowodowała u niego ranę kłutą z uszkodzeniem m.in. płuca i tętnicy międzyżebrowej, co spowodowało realne zagrożenie dla jego życia.

Do zdarzenia opisanego w zarzucie doszło przed położonym w centrum miasta budynkiem, w którym zamieszkuje pokrzywdzony. Poprzedziła je sprzeczka pomiędzy pokrzywdzonym a znajomym podejrzanej, w którego towarzystwie ona przebywała.

W czasie zdarzenia podejrzana była w stanie nietrzeźwości. W złożonych wyjaśnieniach nie potrafiła ona podać motywu swego działania.

Wobec podejrzanej, zatrzymanej kilka godzin po zdarzeniu, zastosowano w dniu 27 czerwca 2011r. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Czyn zarzucany podejrzanej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo - usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 65-letniej kobiety.
Skierowanym w dniu 9 maja 2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 56-letniego mężczyznę. Wymienionemu zarzucono, że w nocy z 12 na 13 grudnia 2010 r. w Kaliszu szarpiąc za odzież, popychając, bijąc pokrzywdzoną pięściami oraz kopiąc po całym ciele, a także skacząc po niej, gdy leżała na podłodze, spowodował u niej liczne i ciężkie obrażenia ciała, zwłaszcza w obrębie głowy i klatki piersiowej, które spowodowały „chorobę realnie zagrażającą życiu”, a następnie śmierć pokrzywdzonej. Dodatkowo podejrzanemu zarzucono, że, po powyższym pobiciu, nie udzielił pomocy pokrzywdzonej, znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia.
Z dokonanych ustaleń wynika, ze bezpośrednio przed opisanym pobiciem, podejrzany i pokrzywdzona, wraz ze znajomą, spożywali, w mieszkaniu podejrzanego, alkohol. Po pobiciu, jak ustalono, pokrzywdzona została pozostawiona bez pomocy, a do jej śmierci doszło po kilkunastu godzinach. Zwłoki pokrzywdzonej zostały ujawnione przez jej krewnych w dniu 19 grudnia 2010 r., o czym zawiadomili oni policję.
Do zatrzymania podejrzanego doszło, również, w dniu 19 grudnia 2010 r. Następnie, po przedstawieniu zarzutów, Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 21 grudnia 2010 roku wniosek o zastosowanie wobec wymienionego tymczasowe aresztowanie. W dniu 22 grudnia 2010r. Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił powyższy wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
Zarzuty nie udzielenia pomocy pokrzywdzonej przedstawiono także, również objętej aktem oskarżenia, kobiecie, w której towarzystwie podejrzany i pokrzywdzona spożywali alkohol.
Wymieniona została poddana badaniu przez biegłych - psychiatrów, którzy w wydanej opinii stwierdzili, że w czasie zdarzenia opisanego w zarzucie miała ona w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano min. jako przestępstwo z art. 156 § 3 kodeksu (pobicie ze skutkiem śmiertelnym) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.