Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 22-letniego mężczyzny.
Zarzut popełnienia powyższego czynu przedstawiono 28-letniemu mieszkańcowi Kalisza. Podejrzanemu zarzucono, ze w dniu 1 maja 2011 roku w Kaliszu, działając z zamiarem ewentualnego pozbawienia życia pokrzywdzonego, zadał mu trzy ciosy nożem kuchennym w klatkę piersiową, brzuch i udo, powodując rany kłute m.in. komory serca i wątroby, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu stanowiący realne zagrożenie dla życia pokrzywdzonego.
Z dokonanych ustaleń wynika, że w nocy 1 maja 2011 roku podejrzany wspólnie z pokrzywdzonym, w swoim miejscu zamieszkania, spożywali alkohol. W trakcie powyższego doszło między nimi do sprzeczki i zdarzenia opisanego w zarzucie.
Kilka godzin po zdarzeniu podejrzany został zatrzymany, a w dniu 3 maja 2011 roku zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie spowodowania ciężkich uszkodzeń ciała u 27 - letniego mężczyzny.

Skierowanym w dniu 23 lutego 2011r. do Sądu Rejonowego aktem oskarżenia objęto 27 – letnią żonę pokrzywdzonego. Zarzucono wymienionej, że w dniu 12 listopada 2010r. w Kaliszu, zadała mu cios nożem kuchennym w okolice klatki piersiowej, powodując obrażenia ciała w postaci rany kłutej, z uszkodzeniem płuca, która spowodowała ciężki uszczerbek na zdrowiu „w postaci choroby realnie zagrażającej życiu”
Z zebranych materiałów wynika, że opisane zdarzenie miało miejsce w mieszkaniu zajmowanym przez wymienionych. Doszło do niego po powrocie podejrzanej z lokalu, w którym przebywała do godzin porannych. Wówczas w trakcie  kłótni - jak ustalono – zadała ona swemu mężowi cios nożem. Pokrzywdzony został przewieziony po przybyciu karetki pogotowia ratunkowego do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Zatrzymanie podejrzanej, która znajdowała się w stanie nietrzeźwości, nastąpiło bezpośrednio po zdarzeniu. Prokurator Rejonowy w Kaliszu, po przedstawieniu wymienionej zarzutu usiłowania zabójstwa, w dniu 19 listopada 2010r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec niej tymczasowego aresztowania, który został uwzględniony. W grudniu 2010r. zmieniono zarzut przedstawiony podejrzanej, kwalifikując zarzucany jej czyn jako spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Jednocześnie w dniu 23 grudnia 2010r. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu uchyliła stosowane wobec wymienionej tymczasowe aresztowanie zmieniając je na dozór policji.
Czyn zarzucany podejrzanej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 156 § 1 pkt. 2 kodeksu karnego (spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 27 – letniego mężczyzny.


Zarzut popełnienia powyższego czynu przedstawiono 40 – letniemu obywatelowi Turcji. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 26 listopada 2010r. w Krotoszynie działając z zamiarem pozbawienia życia zadał pokrzywdzonemu cios nożem w okolice brzucha, w wyniku czego spowodował ranę kłutą penetrującą do wątroby, co wywołało „chorobę realnie zagrażającą życiu”.
Do opisanego zdarzenia doszło w jednym z barów na terenie Krotoszyna, w którym pracował podejrzany, w czasie pobytu w nim pokrzywdzonego, jako klienta .
Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło bezpośrednio po zdarzeniu. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 29 listopada 2010r. powyższego wniosku nie uwzględnił Prokurator Rejonowy w Krotoszynie złożył zażalenie na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Zastosował jednocześnie środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 §1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 65-letniej kobiety.
Zarzut dokonania powyższego czynu przedstawiono 56-letniemu mężczyźnie. Wymienionemu zarzucono, ze w nocy z 12 na 13 grudnia 2010 r. w Kaliszu szarpiąc za odzież, popychając, bijąc pokrzywdzoną pięściami oraz kopiąc po całym ciele, a także skacząc po niej, gdy leżała na podłodze, spowodował u niej liczne i ciężkie obrażenia ciała, zwłaszcza w obrębie głowy i klatki piersiowej, które spowodowały „chorobę realnie zagrażającą życiu”, a następnie śmierć pokrzywdzonej. Dodatkowo podejrzanemu zarzucono, że, po powyższym pobiciu, nie udzielił pomocy pokrzywdzonej, znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia.
Z dokonanych ustaleń wynika, ze bezpośrednio przed opisanym pobiciem, podejrzany i pokrzywdzona, wraz ze znajomą, spożywali, w mieszkaniu podejrzanego, alkohol. Po pobiciu, jak ustalono, pokrzywdzona została pozostawiona bez pomocy, a do jej śmierci doszło po kilkunastu godzinach. Zwłoki pokrzywdzonej zostały ujawnione przez jej krewnych w dniu 19 grudnia 2010 r., o czym zawiadomili oni policję.
Do zatrzymania podejrzanego doszło, również, w dniu 19 grudnia 2010 r. Następnie, po przedstawieniu zarzutów, Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 21 grudnia 2010 roku wniosek o zastosowanie wobec wymienionego tymczasowe aresztowanie. W dniu 22 grudnia 2010r. Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił powyższy wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
Zarzuty nie udzielenia pomocy pokrzywdzonej przedstawiono także kobiecie, w której towarzystwie podejrzany i pokrzywdzona spożywali alkohol.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano min. jako przestępstwo z art. 156 § 3 kodeksu kodeksu (pobicie ze skutkiem śmiertelnym) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa  27 - letniego mężczyzny.
Zarzuty dokonania powyższego czynu przedstawiono 27 – letniej żonie pokrzywdzonego. Zarzucono wymienionej, że w dniu 12 listopada 2010r. w Kaliszu działającej z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego, zadała mu cios nożem kuchennym w okolice klatki piersiowej, powodując obrażenia ciała w postaci dwóch ran kłutych, z uszkodzeniem płuca, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu „ w postaci choroby realnie zagrażającej życiu”
Z zebranych materiałów wynika, że opisane zdarzenie miało miejsce w mieszkaniu zajmowanym przez wymienionych. Doszło do niego po powrocie podejrzanej z lokalu, w którym przebywała do godzin porannych. Wówczas w trakcie  kłótni - jak ustalono – zadała ona swemu mężowi ciosy nożem. Pokrzywdzony został przewieziony po przybyciu karetki pogotowia ratunkowego do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Zatrzymanie podejrzanej, która znajdowała się w stanie nietrzeźwości, nastąpiło bezpośrednio po zdarzeniu. Prokurator Rejonowy w Kaliszu w dniu 19 listopada 2010r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec wymienionej tymczasowego aresztowania, który został uwzględniony.
Czyn zarzucany podejrzanej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo - usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.