Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 40 – letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 3 września 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 53 – letniego mieszkańca gminy Szczytniki. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 28 marca 2010r., działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego oddał w jego kierunku strzały z broni palnej, powodując u niego ranę okolicy szyi związaną m.in. z uszkodzeniem tętnicy szyjnej, co w wyniku obrzęku mózgu doprowadziło do jego śmierci w dniu 4 kwietnia 2010r. Oskarżonemu dodatkowo zarzucono posiadanie bez wymaganego zezwolenia powyższej broni palnej w postaci rewolweru przerobionego z broni gazowej, a także usiłowanie zniszczenia przez podpalenie – bezpośrednio po opisanym usiłowaniu zabójstwa – mieszkania należącego do pokrzywdzonego.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pomiędzy podejrzanym a pokrzywdzonym, zamieszkującymi w jednym budynku, istniał długotrwały konflikt. Opisane w zarzucie usiłowanie zabójstwa poprzedziła sprzeczka.
Podejrzany broń użytą do usiłowania zabójstwa po zdarzeniu, jak ustalono, ukrył na terenie zajmowanych zabudowań. Została ona odnaleziona przez policjantów dokonujących przeszukania, Z opinii wydanej przez biegłego wynika, że powyższa broń była „sprawną do użycia bronią palną”, której posiadanie bez zezwolenia jest zabronione.
Do zatrzymania oskarżonego doszło bezpośrednio po zdarzeniu. Znajdował się on wówczas w stanie nietrzeźwości.
Prokurator Rejonowy w Kaliszu w dniu 30 marca 2010r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd powyższy wniosek uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów, którzy stwierdzili, że w czasie opisanych zdarzeń nie miał on zniesionej poczytalności.
Zarzucane oskarżonemu usiłowanie zabójstwa zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnim pozbawieniem wolności.
Prokuratura Rejonowa w Jarocinie zakończyła śledztwo w sprawie czynnej napaści na dwóch policjantów i komorników, a także usiłowania zabójstwa powyższych policjantów.
Skierowanym w dniu 26 sierpnia 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 47 – letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 23 marca 2010r. w Komorzu Przybysławskim, gm. Żerków, działając z zamiarem pozbawienia życia dwóch funkcjonariuszy policji, a jednocześnie z zamiarem zmuszenia ich do odstąpienia od wykonywania działań związanych z asystowaniem komornikowi przy czynnościach egzekucyjnych, dopuścił się czynnej napaści na nich. W opisie czynu wskazano, że groził im polaniem łatwopalną substancją w postaci benzyny, po czym polał ich i podpalił, powodując u nich szereg poparzeń, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zdławienie ognia na pokrzywdzonych. W dalszych zarzutach opisano dokonanie w opisanych okolicznościach czynnej napaści na wspomnianego komornika i asesora komorniczego.
Jeden z policjantów w wyniku podpalenia doznał obrażeń ciała w postaci rozległych poparzeń okolicy twarzy, karku, szyi i rąk, stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu, drugi z nich doznał poparzenia ręki.
Do opisanego zdarzenia doszło w związku z wykonywaną przez komornika czynnością odebrania od oskarżonego jako dłużnika należącego do niego samochodu i przyczepy.
Bezpośrednio po zdarzeniu podejrzany został zatrzymany przez dodatkowo wezwanych policjantów. W dniu 24 marca 2010r. Prokurator Rejonowy w Jarocinie skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010r. powyższy wniosek uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa poddano podejrzanego badaniu przez biegłych psychiatrów. Po jednorazowym badaniu zawnioskowali oni o zarządzenie długotrwałej obserwacji psychiatrycznej. Po jej przeprowadzeniu biegli wydali opinię, w której stwierdzili, że podejrzany w czasie opisanego zdarzenia miał w pełni zachowaną poczytalność.
Czyny zarzucone oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa m.in. z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności, a także art. 223 § 1 kodeksu karnego (czynna napaść na funkcjonariusza publicznego) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 10 maja 2010r. skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 48- letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa swojego znajomego.
Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 20 stycznia 2010r. w Kaliszu działając z zamiarem pozbawienia życia zadał pokrzywdzonemu cios nożem kuchennym w brzuch powodując poważne uszkodzenia żył oraz przebicie jelita cienkiego, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu stanowiący „chorobę realnie zagrażającą życiu”. W opisie czynu wskazano, że do realizacji zamiaru oskarżonego nie doszło z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonego i udzielanie mu pomocy medycznej.
Do zdarzenia opisanego w zarzucie doszło w mieszkaniu zajmowanym przez znajomego pokrzywdzonego i oskarżonego, w którym wspólnie spożywali oni alkohol. W trakcie powyższego, jak ustalono, oskarżony niespodziewanie zadał pokrzywdzonemu cios nożem w brzuch. Pokrzywdzony zdołał wówczas opuścić mieszkanie i udał się do mieszkającej w sąsiedztwie kobiety, która wezwała pogotowie ratunkowe.
Oskarżony, który jak wyjaśnił od dłuższego czasu spożywał znaczną ilość alkoholu, został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów, którzy w wydanej opinii stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną poczytalność.
Do zatrzymania podejrzanego doszło bezpośrednio po zdarzeniu, tj. w dniu 20 stycznia 2010r., a od dnia 22 stycznia 2010r. stosowane jest wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Czyn zarzucony oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo - usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnego pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 49 – letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 25 czerwca 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 40 – letniego mieszkańca Krotoszyna. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 lutego 2010r. w Krotoszynie, będąc w stanie nietrzeźwości, działając w zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego, ugodził go dwukrotnie nożem kuchennym w plecy, powodując rany kłute z uszkodzeniem płuca, stanowiące realne zagrożenie dla jego życia, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej.
Do opisanego w zarzucie zdarzenia doszło w mieszkaniu zajmowanym przez podejrzanego. Wcześniej wymienieni wspólnie spożywali alkohol, po czym doszło między nimi do sprzeczki, w trakcie której doszło do ugodzenia pokrzywdzonego nożem. Podejrzany o powstaniu uszkodzenia ciała u pokrzywdzonego zawiadomił zamieszkałą w sąsiedztwie kobietę. Następnie została wezwana karetka pogotowia ratunkowego, która przewiozła pokrzywdzonego do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Podejrzany bezpośrednio po zdarzeniu został zatrzymany przez policję. W dniu 22 lutego 2010r. zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Przeprowadzone badanie krwi pobranej od podejrzanego wykazało zawartość 1,8‰ alkoholu.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanej opinii biegli stwierdzili, że podejrzany w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucony podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie dokonanego w Opatówku zabójstwa 63 – letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 12 maja 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 52 – letniego mieszkańca Opatówka, pow. kaliski. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 3 stycznia 2010r. w Opatówku, pow. kaliski, działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego zadał mu ciosy nożem powodując ranę kłutą klatki piersiowej drążącą do serca, w wyniku czego doszło do jego śmierci.
Wskazani mężczyźni, jak ustalono, wspólnie spożywali alkohol. W trakcie powyższego doszło między nimi do sprzeczki, a następnie do zdarzenia opisanego w zarzucie. Podejrzany wkrótce po zdarzeniu został zatrzymany przez policję. Przeprowadzone wówczas badanie wykazało w wydychanym przez niego powietrzu blisko 2 ‰ alkoholu.
W dniu 5 stycznia 2010r. Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił wniosek tamtejszego Prokuratora Rejonowego i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów, którzy stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał on zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucony wymienionemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności bądź dożywotniego pozbawienia wolności.