Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 40 – letniego mężczyzny.
Zarzut popełnienia powyższego czynu przedstawiono 53 – letniemu mieszkańcowi gminy Szczytniki. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 28 marca 2010r., działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego oddał w jego kierunku strzały z broni palnej, powodując u niego ranę okolicy szyi związaną m.in. z uszkodzeniem tętnicy szyjnej, co wywołało zagrożenie dla jego życia, lecz do skutku w postaci śmierci nie doszło w wyniku udzielenia pomocy medycznej. Podejrzanemu dodatkowo zarzucono posiadanie bez wymaganego zezwolenia powyższej broni palnej w postaci rewolweru przerobionego z broni gazowej, a także usiłowanie zniszczenia przez podpalenie – bezpośrednio po opisanym usiłowaniu zabójstwa – mieszkania należącego do pokrzywdzonego.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pomiędzy podejrzanym a pokrzywdzonym, zamieszkującymi w jednym budynku, istniał długotrwały konflikt. Opisane w zarzucie usiłowanie zabójstwa poprzedziła sprzeczka.
Podejrzany broń użytą do usiłowania zabójstwa po zdarzeniu, jak ustalono, ukrył na terenie zajmowanych zabudowań. Została ona odnaleziona przez policjantów dokonujących przeszukania, Z opinii wydanej przez biegłego wynika, że powyższa broń była „sprawną do użycia bronią palną”, której posiadanie bez zezwolenia jest zabronione.
Do zatrzymania podejrzanego doszło bezpośrednio po zdarzeniu. Znajdował się on wówczas w stanie nietrzeźwości.
Prokurator Rejonowy w Kaliszu w dniu 30 marca 2010r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd powyższy wniosek uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie.
Zarzucane podejrzanemu usiłowanie zabójstwa zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 2 kodeksu karnego (zabójstwo związane z użyciem broni palnej) zagrożone karą od 12 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnim pozbawieniem wolności.
Prokuratura Rejonowa w Jarocinie prowadzi śledztwo w sprawie czynnej napaści na dwóch policjantów i komorników, a także usiłowania zabójstwa powyższych policjantów.
Zarzuty dokonania powyższych czynów przedstawiono 47 – letniemu mężczyźnie. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 23 marca 2010r. w Komorzu Przybysławskim, gm. Żerków, działając z zamiarem pozbawienia życia dwóch funkcjonariuszy, a jednocześnie z zamiarem zmuszenia ich do odstąpienia od wykonywania działań związanych z asystowaniem komornikowi przy czynnościach egzekucyjnych, dopuścił się czynnej napaści na nich. W opisie czynu wskazano, że groził im polaniem łatwopalną substancją w postaci benzyny, po czym polał ich i podpalił, powodując u nich szereg poparzeń, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zdławienie ognia na pokrzywdzonych. W dalszych zarzutach opisano dokonanie w opisanych okolicznościach czynnej napaści na wspomnianego komornika i asesora komorniczego.
Jeden z policjantów w wyniku podpalenia doznał obrażeń ciała w postaci rozległych poparzeń okolicy twarzy, karku, szyi i rąk, stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu, drugi z nich doznał poparzenia ręki.
Do opisanego zdarzenia doszło w związku z wykonywaną przez komornika czynnością odebrania od podejrzanego jako dłużnika należącego do niego samochodu i przyczepy.
Bezpośrednio po zdarzeniu podejrzany został zatrzymany przez dodatkowo wezwanych policjantów. W dniu 24 marca 2010r. Prokurator Rejonowy w Jarocinie skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010r. powyższy wniosek uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie.
Zgromadzone dotychczas materiały wskazują na konieczność poddania podejrzanego badaniu przez biegłych psychiatrów.
Czyny zarzucone podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwa m.in. z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności, a także art. 223 § 1 kodeksu karnego (czynna napaść na funkcjonariusza publicznego) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała w dniu 16 lutego 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia w sprawie dokonanego w maju 1990r. na terenie Niemiec zabójstwa 32 – letniego mieszkańca Kalisza.


Aktem oskarżenia objęto 42 – letniego (obecnie) mężczyznę, pochodzącego z Kalisza. Zarzucono wymienionemu, że w nocy z 29 na 30 maja 1990r. na terenie Niemiec, działając wspólnie i w porozumieniu ze swoim bratem, używając drewnianego kołka, dokonali rozboju na pokrzywdzonym mężczyźnie w ten sposób, że bijąc po głowie doprowadzili go do utraty przytomności, po czym zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 3.500 marek RFN i 750 dolarów USA, a następnie działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia i w celu uniknięcia odpowiedzialności za powyższy rozbój dokonał zabójstwa, poprzez zadanie pokrzywdzonemu ciosów nożem w klatkę piersiową i szyję, w wyniku czego powstały liczne rany kłute, w tym rana drążąca przez komorę serca, prowadzące do zgonu pokrzywdzonego.
Ze zgromadzonych materiałów wynika, że oskarżony i jego brat, podobnie jak pokrzywdzony, pochodzili z Kalisza. W 1990r. przebywali oni, utrzymując ze sobą kontakt, w Niemczech. Wówczas oskarżony i jego brat, wiedząc o posiadaniu przez pokrzywdzonego znacznej kwoty pieniędzy, dokonali, jak ustalono, czynu opisanego w zarzucie. Zwłoki pokrzywdzonego po przewiezieniu należącym do niego samochodem wrzucili do zbiornika wodnego. Zostały one ujawnione w dniu 3 czerwca 1990r. Wcześniej oskarżony, jak ustalono, wyjechał do Polski. Prowadzone od 1990r. poszukiwania oskarżonego były nieskuteczne i dopiero jesienią 2008r. w wyniku działań policji zdołano ustalić, że przebywa on na terenie Francji. Podjęte zostały wówczas przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp. czynności zmierzające do jego ekstradycji.
W dniu 14 maja 2009r. został on, po dobrowolnym stawiennictwie w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp., zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany.
Brat oskarżonego został ujęty na terenie Niemiec i w 1993r. skazany za udział w rozboju na pokrzywdzonym.
Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała już w dniu 30 października 2009r. w omawianej sprawie akt oskarżenia. Sprawa została jednak przez Sąd Okręgowy w Kaliszu postanowieniem z dnia 9 listopada 2009r. zwrócona do uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Wykonując zalecenia sądu dokonano dodatkowego uporządkowania materiałów otrzymanych od prokuratury niemieckiej, a ponadto uzyskano od strony niemieckiej zabezpieczone na miejscy zdarzenia ślady biologiczne, które poddano specjalistycznym badaniom. Wyniki powyższych badań nie zmieniły wcześniejszych ustaleń, wobec czego ponownie skierowano akt oskarżenia.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego z 1969r. (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności oraz art. 210 § 2 kodeksu karnego z 1969r. (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 49 – letniego mężczyzny.
Zarzut popełnienia powyższego czynu przedstawiono 40 – letniemu mieszkańcowi Krotoszyna. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 lutego 2010r. w Krotoszynie, będąc w stanie nietrzeźwości, działając w zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego, ugodził go dwukrotnie nożem kuchennym w plecy, powodując rany kłute z uszkodzeniem płuca, stanowiące realne zagrożenie dla jego życia, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej.
Do opisanego w zarzucie zdarzenia doszło w mieszkaniu zajmowanym przez podejrzanego. Wcześniej wymienieni wspólnie spożywali alkohol, po czym doszło miedzy nimi do sprzeczki, w trakcie której doszło do ugodzenia pokrzywdzonego nożem. Podejrzany o powstaniu uszkodzenia ciała u pokrzywdzonego zawiadomił zamieszkałą w sąsiedztwie kobietę. Następnie została wezwana karetka pogotowia ratunkowego, która przewiozła pokrzywdzonego do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Podejrzany bezpośrednio po zdarzeniu został zatrzymany przez policję. W dniu 22 lutego 2010r. zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Czyn zarzucony podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Kępnie zakończyła śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 20 września 2009r. zabójstwa 51 – letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 27 stycznia 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 36 – letniego mieszkańca powiatu oleskiego, woj. opolskie. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 20 września 2009r. w Mianowicach, pow. kępiński, działając w zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego, poprzez bicie go pięściami po twarzy, kopanie po twarzy i tułowiu, dławienie szyi, a także skakanie po głowie, klatce piersiowej, brzuchu i udach spowodował u niego szereg ciężkich uszkodzeń ciała w postaci m.in. zgruchotania kości twarzoczaszki, złamania kości gnykowej oraz złamania żeber z uszkodzeniem wątroby, w wyniku czego doszło, w następstwie masywnego krwotoku i zachłyśnięcia krwią, do jego zgonu. W opisie czynu wskazano, że oskarżony następnie przeszukał odzież pokrzywdzonego i zabrał w celu przywłaszczenia znaleziony portfel z pieniędzmi w kwocie 20 zł i dowodem osobistym, a ponadto telefon komórkowy oraz posiadany przez pokrzywdzonego rower.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzony wspólnie z oskarżonym i ich znajomym spożywał alkohol na terenie parku w Mianowicach. W trakcie powyższego oskarżony, jak ustalono, zaczął bić i szarpać pokrzywdzonego, a po jego upadku kopał go i skakał po nim. Następnie przed oddaleniem się z miejsca zdarzenia oskarżony zabrał, co wynika ze zgromadzonych materiałów, rzeczy należące do pokrzywdzonego. Mężczyzna spożywający z nimi alkohol nie uczestniczył aktywnie w zdarzeniu, później pomógł jednak oskarżonemu w ukryciu roweru.
Zwłoki pokrzywdzonego zostały ujawnione w dniu 21 września 2009r. przez kobiety zamieszkałe w pobliżu parku. Wówczas oskarżony opuścił Kępno, został jednak w dniu 24 września 2009r. zatrzymany przez policję w położonej pod Częstochową miejscowości.
Aktem oskarżenia objęto również wymienionego 41 – letniego mężczyznę, spożywającego alkohol z oskarżonym i pokrzywdzonym, któremu zarzucono, że pomagał podejrzanemu unikać odpowiedzialności karnej poprzez udział w ukryciu roweru pokrzywdzonego. Zarzucono wymienionemu ponadto, że nie przekazał właściwym organom zawiadomienia o omawianym zabójstwie.
Podejrzany o zabójstwo był wcześniej karany m.in. za włamanie i kradzież rozbójniczą. Zakład karny opuścił w dniu 24 sierpnia 2009r.
Od dnia 26 września 2009r. stosowane jest wobec niego tymczasowe aresztowanie. W stosunku do drugiego z oskarżonych zastosowano dozór policji.
W trakcie śledztwa obaj podejrzani byli badani przez biegłych – psychiatrów. W wydanych opiniach biegli stwierdzili, że podejrzani w czasie popełnienia zarzucanych im czynów mieli w pełni zachowaną poczytalność.
Oskarżonemu o zabójstwo (art. 148 § 2 kodeksu karnego) grozi kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności. Drugiemu z oskarżonych za pomaganie w uniknięciu odpowiedzialności karnej (art. 239 § 1 kodeksu karnego) grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.