Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie dokonanego w Opatówku zabójstwa 63 – letniego mężczyzny.
Zarzuty dokonania powyższego zabójstwa przedstawiono 52 – letniemu mężczyźnie. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 3 stycznia 2010r. w Opatówku, pow. kaliski, działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego zadał mu ciosy nożem powodując ranę kłutą klatki piersiowej drążącą do serca, w wyniku czego doszło do jego śmierci.
Wskazani mężczyźni, jak ustalono, wspólnie spożywali alkohol. W trakcie powyższego doszło między nimi do sprzeczki, a następnie do zdarzenia opisanego w zarzucie. Podejrzany wkrótce po zdarzeniu został zatrzymany przez policję. Przeprowadzone wówczas badanie wykazało w wydychanym przez niego powietrzu blisko 2 ‰ alkoholu.
W dniu 5 stycznia 2010r. Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił wniosek tamtejszego Prokuratora Rejonowego i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
Czyn zarzucony wymienionemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności bądź dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa trzech osób.


Zarzuty popełnienia powyższego czynu przedstawiono 32 – letniemu mężczyźnie. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 29 maja 2009r. w Pleszewie, działając z zamiarem pozbawienia życia trzech osób, zadał im trzymanym w ręku toporkiem wielokrotne ciosy, powodując u nich szereg uszkodzeń ciała, w szczególności głowy i rąk. W opisie czynów wskazano, iż zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję sąsiadów.
W dniu 20 listopada 2009r. Prokurator Rejonowy w Pleszewie skierował do Sądu Okręgowego w Kaliszu wniosek o umorzenie śledztwa z uwagi na stwierdzenie przez biegłych – psychiatrów, że podejrzany w czasie zarzucanych mu czynów miał całkowicie zniesioną poczytalność. Jednocześnie wniósł o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Uszkodzenia ciała doznane przez poszkodowane kobiety, w postaci ran tłuczonych głowy, stanowiły „realne zagrożenia dla ich życia”.
Do zdarzenia doszło w mieszkaniu zajmowanym przez pokrzywdzonych. Podejrzany zamieszkujący w tym samym budynku wielorodzinnym, po wejściu do ich mieszkania zadał im, jak ustalono, szereg ciosów przyniesionym prze siebie toporkiem. W czasie powyższego zdarzenia interwencję podjęła zamieszkała w sąsiedztwie kobieta, a następnie jej syn. Później mężczyzna został zatrzymany przez wezwaną policję.
W dniu 30 maja 2009r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Pleszewie tamtejszy Sąd Rejonowy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W uzyskanej w trakcie śledztwa opinii biegli – psychiatrzy uznali, że podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał zupełnie zniesioną poczytalność a jego pobyt na wolności stanowiłby realne zagrożenie dla porządku prawnego.
Czyny zarzucone podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie dokonanego w maju 1990r. na terenie Niemiec zabójstwa 32 – letniego mieszkańca Kalisza.
Skierowanym w dniu 30 października 2009r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 41 – letniego (obecnie) mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w nocy z 29 na 30 maja 1990r. na terenie Niemiec, działając wspólnie i w porozumieniu ze swoim bratem, używając drewnianego kołka, dokonali rozboju na pokrzywdzonym mężczyźnie w ten sposób, że bijąc po głowie doprowadzili go do utraty przytomności, po czym zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 3.500 marek RFN i 750 dolarów USA, a następnie działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia i w celu uniknięcia odpowiedzialności za powyższy rozbój dokonał zabójstwa, poprzez zadanie pokrzywdzonemu ciosów nożem w klatkę piersiową i szyję, w wyniku czego powstały liczne rany kłute, w tym rana drążąca przez komorę serca, prowadzące do zgonu pokrzywdzonego.
Z zebranych materiałów wynika, że oskarżony i jego brat, podobnie jak pokrzywdzony, pochodzili z Kalisza. W 1990r. przebywali oni, utrzymując ze sobą kontakt, w Niemczech. Wówczas oskarżony i jego brat, wiedząc o posiadaniu przez pokrzywdzonego znacznej kwoty pieniędzy, dokonali, jak ustalono, czynu opisanego w zarzucie. Zwłoki pokrzywdzonego po przewiezieniu należącym do niego samochodem wrzucili do zbiornika wodnego. Zostały one ujawnione w dniu 3 czerwca 1990r. Wcześniej oskarżony, jak ustalono, wyjechał do Polski.
Prowadzone od 1990r. poszukiwania oskarżonego były nieskuteczne     i dopiero jesienią 2008r. w wyniku działań policji zdołano ustalić, że przebywa on na terenie Francji. Podjęte zostały wówczas przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp. czynności zmierzające do jego ekstradycji. W dniu 14 maja 2009r. został on, po dobrowolnym stawiennictwie w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp., zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany.
Brat oskarżonego został ujęty na terenie Niemiec i w 1993r. skazany za udział w rozboju na pokrzywdzonym.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego z 1969r. (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności oraz art. 210 § 2 kodeksu karnego z 1969r. (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 29 – letniego mężczyzny.


Skierowanym w dniu 29 października 2009r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto siostrę pokrzywdzonego. Zarzucono jej, że w dniu 7 sierpnia 2009r. w Kaliszu, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia swojego brata, uderzyła go trzymanym w ręku nożem kuchennym w klatkę piersiową, powodując ranę kłutą w okolicy worka osierdziowego i serca, co spowodowało realne zagrożenie dla jego życia.
Do zdarzenia doszło w mieszkaniu, w którym zamieszkiwała podejrzana, jej brat oraz ich rodzina. Czyn opisany w zarzucie poprzedziła, jak ustalono, sprzeczka w której uczestniczyli bracia podejrzanej i jej matka. Wymienieni w czasie zdarzenia znajdowali się w stanie znacznej nietrzeźwości.
Prokurator Rejonowy w Kaliszu w dniu 9 sierpnia 2009r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztowania. Sąd powyższego wniosku na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2009r. nie uwzględnił i nie zastosował tymczasowego aresztowania. Prokurator Rejonowy w Kaliszu złożył zażalenie na powyższą decyzję Sądu Okręgowego w Kaliszu, który jednak go nie uwzględnił.
Czyn zarzucony podejrzanej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą o 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 29 października 2009r. skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi wniosek o umorzenie śledztwa przeciwko 32 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o zabójstwo swojej matki i jednocześnie zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego.
Wymieniony podejrzany jest o to, że w dniu 9 maja 2009r. w Łodzi, działając w zamiarze bezpośrednim, dokonał zabójstwa swojej matki. W opisie czynu wskazano, że po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności wepchnął jej głowę pod wodę w wannie i przytrzymał ją uniemożliwiając jej oddychanie, przez co doprowadził do jej śmierci na skutek „uduszenia w mechanizmie utonięcia”.
Przyczyną złożenia powyższego wniosku było stwierdzenie przez biegłych psychiatrów, iż podejrzany w czasie zarzucanego mu czynu miał całkowicie zniesioną poczytalność.
Z zebranych materiałów wynika, że wobec podejrzanego wcześniej był już stosowany, w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem karnym, środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. W lutym 2009r. zgodnie z decyzją sądu, wydaną w oparciu o opinię biegłych – psychiatrów, został on zwolniony z zakładu psychiatrycznego. Wówczas zamieszkał on z matką, na terenie Łodzi. W dniu 9 maja 2009r. doszło między nimi do sprzeczki, a następnie, jak ustalono, do czynu opisanego w zarzucie. Zwłoki kobiety zostały ujawnione w dniu 12 maja 2009r. w następstwie działań zainicjowanych, w związku z jej nieobecnością w pracy, przez jej współpracowników.
Podobnie, w dniu 12 maja 2009r. doszło do zatrzymania podejrzanego o zabójstwo, syna zmarłej kobiety. W dniu 14 maja 2009r. zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
W związku z wątpliwościami odnośnie stanu poczytalności podejrzanego został on poddany badaniom przez biegłych psychiatrów. Po przeprowadzonej obserwacji psychiatrycznej stwierdzili oni, że wymieniony w czasie zarzucanego mu czynu miał całkowicie zniesioną poczytalność. Zaznaczyli oni, że jego pobyt na wolności stanowiłby zagrożenie dla porządku prawnego.
W przedstawionej sytuacji prowadząca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego w Łodzi wniosek o umorzenie śledztwa i zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.