Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 29 – letniego mężczyzny.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 35-letniej kobiety, do którego doszło w dniu 28 listopada 2008r.

Skierowanym w dniu 30 czerwca 2009r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 36-letniego mężczyznę – konkubenta pokrzywdzonej. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 28 listopada 2008r. w Kaliszu, działając z zamiarem pozbawienia życia, ze szczególnym okrucieństwem, spowodował u pokrzywdzonej szereg głębokich ran ciętych, w wyniku czego doszło do wytrzewienia jelit a w następstwie wykrwawienia do jej zgonu.

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu zajmowanym przez wymienionych. Bezpośrednio przez czynem opisanym w zarzucie wspólnie spożywali oni, jak ustalono, alkohol. Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu po przybyciu zawiadomionej o zdarzeniu policji.

W dniu 29 listopada 2008r. podejrzany na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kaliszu został przez miejscowy Sąd Rejonowy tymczasowo aresztowany.

W trakcie śledztwa wymieniony został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów, początkowo jednorazowemu w warunkach ambulatoryjnych a następnie połączonemu z długotrwałą obserwacją. W wydanej opinii biegli stwierdzili, że czasie popełnienia zarzucanego mu czynu podejrzany miał w pełni zachowana poczytalność.

Czyn zarzucony oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 1 kodeksu karnego (zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem) zagrożone karą od 12 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 52 – letniego mężczyzny.  
Aktem oskarżenia skierowanym w dniu 15 czerwca 2009 roku do Sądu Okręgowego w Kaliszu objęto 23 – letniego mieszkańca Kalisza. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 stycznia 2009r. działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego zadał mu ciosy nożem w okolicę klatki piersiowej, w następstwie czego doznał on obrażeń ciała w postaci ran kłutych z uszkodzeniem prawej komory serca, jednak z uwagi na udzielenie mu pomocy medycznej nie doszło do jego zgonu.
Zdarzenie opisane w zarzucie miało miejsce w mieszkaniu pokrzywdzonego. W czasie pobytu w nim podejrzanego doszło między nim a pokrzywdzonym do sprzeczki i szarpaniny, w trakcie  której - jak ustalono - zadane zostały pokrzywdzonemu ciosy nożem. Po otrzymaniu ciosów pokrzywdzony zdołał opuścić mieszkanie i zawiadomić o zdarzeniu policję.
Podejrzany został zatrzymany wkrótce po zdarzeniu. Przeprowadzone wówczas badanie wykazało w powietrzu wydychanym przez wymienionego ponad 2 ‰ alkoholu.
W dniu 22 stycznia 2009r. zastosowane zostało wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną, w której biegli stwierdzili, że podejrzany w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał w pełni zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucony podejrzanemu zakwalifikowany został jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 58– letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 15 czerwca 2009 roku do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 49 – letnią kobietę. Zarzucono wymienionej, że w dniu 10 stycznia 2009 roku w Kaliszu działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego zadała mu ciosy nożem kuchennym powodując rany cięto – kłute prawej dłoni oraz ranę kłutą pleców penetrującą płat lewego płuca, w wyniku której w następstwie uszkodzenia tętnicy płucnej i wykrwawienia, doszło do jego zgonu.
Wymienieni wraz ze swoim znajomym bezpośrednio przed opisanym zdarzeniem spożywali, w mieszkaniu pokrzywdzonego, alkohol. W trakcie powyższego, jak ustalono, doszło do kłótni podejrzanej z pokrzywdzonym, a następnie - opisanego – zadania mu ciosów nożem. Pomoc medyczną wezwał znajomy wymienionych. Po przybyciu policji doszło do zatrzymania podejrzanej.
Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd powyższy wniosek uwzględnił i w dniu 13 stycznia 2009r.zastosował wobec wymienionej tymczasowe aresztowanie.  
W trakcie śledztwa podejrzana została poddana badaniom sądowo-psychiatrycznym. W ich wyniku biegli stwierdzili, że miała ona w czasie popełnienia zarzucanego jej czynu w pełni zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucony podejrzanemu zakwalifikowano jako zbrodnię z art. 148 § 1 kodeks karnego (zabójstwo) zagrożoną karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Pleszewie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa trzech osób.
Zarzuty popełnienia powyższego czynu zarzucono 31 – letniemu mężczyźnie. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 29 maja 2009r. w Pleszewie, działając z zamiarem pozbawienia życia trzech osób, zadał im trzymanym w ręku toporkiem wielokrotne ciosy, powodując u nich szereg uszkodzeń ciała, w szczególności głowy i rąk. W opisie czynów wskazano, iż zamierzonego celu nie osiągnął on z uwagi na interwencję sąsiadów.
Uszkodzenia ciała doznane przez poszkodowane kobiety, w postaci ran tłuczonych głowy, stanowiły „realne zagrożenia dla ich życia”.
Do zdarzenia doszło w mieszkaniu zajmowanym przez pokrzywdzonych. Podejrzany zamieszkujący w tym samym budynku wielorodzinnym, po wejściu do ich mieszkania zadał im, jak ustalono, szereg ciosów przyniesionym prze siebie toporkiem. W czasie powyższego zdarzenia interwencję podjęła zamieszkała w sąsiedztwie kobieta, a następnie jej syn. Później mężczyzna został zatrzymany przez wezwaną policję.
W dniu 30 maja 2009r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Pleszewie tamtejszy Sąd Rejonowy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Z uwagi na wątpliwości co do stanu jego poczytalności w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów, podejrzany zostanie poddany badaniom przez biegłych – psychiatrów.
Czyny zarzucone podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.