Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie zakończyła śledztwo w sprawie naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez doręczyciela firmy świadczącej usługi pocztowe.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kępnie Zamiejscowy Wydział Karny w Ostrzeszowie aktem oskarżenia objęto 23 – letnią kobietę. Zarzucono wymienionej, że w okresie od 10 marca do 2 kwietnia 2014r. w Ostrzeszowie, będąc zobowiązana do ochrony danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji doręczyciela w firmie świadczącej usługi pocztowe, umożliwiła dostęp do wskazanych danych osobom nieupoważnionym.

W opisie czynu zaznaczono, że część przekazanej jej do doręczenia korespondencji w postaci 335 zamkniętych przesyłek porzuciła w kartonie w pobliżu garaży przy jednej z ulic.
Powyższe przesyłki ujawnił przechodzący mężczyzna, który informacje o nich przekazał straży miejskiej. Następnie wiadomość o nich została przekazana policji. W trakcie śledztwa zabezpieczono obszerną dokumentację związaną z doręczaną przez oskarżoną korespondencją. Zabezpieczone przesyłki zostały natomiast doręczone adresatom.
Czyn zarzucany podejrzanej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (umożliwienie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym) zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO


Janusz  Walczak