Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie zakończyła śledztwo  w sprawie ograbienia grobów na miejscowych cmentarzach.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kępnie Zamiejscowy Wydział Karny w Ostrzeszowie aktem oskarżenia objęto trzech mężczyzn, w wieku 27, 29 i 33 lat. Zarzucono wymienionym, że w nocy 12 listopada 2013r. w Ostrzeszowie, działając wspólnie, dokonali ograbienia ponad 60 grobów na cmentarzu należącym do parafii rzymsko-katolickiej oraz jednego grobu na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

W zarzutach opisano dokonanie przez wskazanych zaboru z poszczególnych grobów m.in. metalowych krzyży oraz figur, o łącznej wartości ponad 9 000 zł, a ponadto metalowej figury przymocowanej do betonowego krzyża, na cmentarzu ewangelickim, o wartości blisko 6 500 zł. W odrębnym zarzucie przedstawiono dokonanie przez jednego z oskarżonych w dniu 11 listopada 2013r. w Ostrzeszowie, z terenu jednego z kościołów, kradzieży metalowej urny zawierającej ziemię, będącej elementem „pomnika upamiętniającego zbrodnię katyńską i ofiary katastrofy smoleńskiej”. Dodatkowo oskarżonym zarzucono dokonanie na początku listopada 2013r. na terenie Ostrzeszowa trzech kradzieży z włamaniem do piwnic i mieszkania, a także kradzieży z terenu cmentarza dwóch wykonanych z metalu wazonów o łącznej wartości ponad 800 zł.
Do zatrzymania podejrzanych doszło w dniach 13 i 15 listopada 2013r. Wcześniej byli oni już karani, a jednemu z nich zarzucono działanie w warunkach „recydywy specjalnej podstawowej”.
W trakcie śledztwa podejrzani zostali poddani badaniom psychiatrycznym. W wydanych opiniach biegli stwierdzili, że mieli oni w czasie zarzucanych im czynów zachowaną poczytalność.
Zarzucane oskarżonym czyny zakwalifikowano m.in jako przestępstwa z art. 262 § 2 kodeksu karnego (ograbienie grobu) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a także z art. 279 § 1 kodeksu karnego (kradzież z włamaniem) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.  

ZASTĘPCA        
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak