Ostrów Wielkopolski, dnia 29 czerwca  2017 r.

PO VII WB 261.4.2017

 

Dotyczy: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 

Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje, że odrzuca ofertę nr 4 – dla zadania nr 8, tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferent - Wojewódzki Szpital Zespolony, Im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz dokonał następujących zmian:

1. w formularzu cenowym dla ZADANIA nr 8 zmienił ilości w przedmiocie usługi:

  • Udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania jednej sekcji zwłok/szczątków ludzkich z ilości wskazanej przez Zamawiającego, tj. z 900 szt. na własną ilość 600 szt.
  • Udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania jednych oględzin zwłok/szczątków ludzkich z ilości wskazanej przez Zamawiającego, tj. z 90 szt. na własną ilość 30 szt.

2. Przedstawił oświadczenie w którym deklaruje, że sekcje lub oględziny w dni robocze będą się odbywały w godzinach od 7:00 do 14:30, w terminie uzgodnionym każdorazowo z prokuratorami prokuratur okręgu ostrowskiego.

Zamawiający w SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8, pkt. 6 wymagał:

Sekcje lub oględziny będą odbywały się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie uzgodnionym każdorazowo z prokuratorami prokuratur okręgu ostrowskiego, a w sytuacjach pilnych (np. z uwagi na bieg terminu zatrzymania podejrzanych, gdy wynik sekcji/oględzin może mieć istotne znaczenie dla postawienia zarzutu) nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez prokuratora, nie wyłączając dni wolnych od pracy.