Ostrów Wielkopolski, dnia 17 lipca 2017 r.

PO VII WB 261.5.2017

 

Dotyczy: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 

Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje, że odrzuca ofertę nr 7 – dla zadania nr 5, tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferent - ALTAR Zakład Pogrzebowy, Waldemar Goliński, ul. H. Sienkiewicza 10, 63-300 Pleszew, dokonał następujących zmian:

Przedstawił ofertę bez uwzględnienia formularza cenowego Zamawiającego z rozbiciem cenowym na:

  1. Przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (km),
  2. Koszt przechowywania zwłok w chłodni (doba),

Oferent dokonał modyfikacji oświadczenia: „CZAS REAKCJI - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia”.