Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp zakończył skierowaniem  aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 60 letniemu mieszkańcowi podostrowskiej miejscowości podejrzanemu o dopuszczenie przestępstwa o charakterze seksualnym.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w  dniu 16 sierpnia 2017 r na terenie jednej z podostrowskich miejscowości usiłował dopuścić się przy użyciu przemocy gwałtu na szkodę 16 letniej pokrzywdzonej, zamiaru swego jednakże nie realizując z uwagi opór stawiany przez nią skutecznie opór.


Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z uprawnienia do odmowy składania wyjaśnień.
Ujęty w akcie oskarżenia zarzucony podejrzanemu występek usiłowania zgwałcenia z uwagi na ustalenie, iż oskarżony opuścił się go w warunkach tzw. recydywy kwalifikowanej” zagrożony jest w tym konkretnym przypadku karą do 15 lat pozbawienia wolności.
Z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę oraz celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania, Prokurator jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
Sąd podzielił argumentację wskazaną we wniosku Prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie, który to środek stosowany jest do chwili obecnej.
Termin rozprawy w przedmiotowej sprawie nie został wyznaczony.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler