Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. po rozpoznaniu aktu oskarżenia skierowanego przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp skazał na kary pozbawienia wolności 47 letniego mieszkańca Kalisza oraz 41 letniego mieszkańca jednej z podkaliskich miejscowości oskarżonych między innymi o stworzenie tzw. „piramidy finansowej”.
Jak podkreślił Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku, zgromadzony przez Prokuraturę materiał dowodowy pozwolił na uznanie mężczyzn za winnych, między innymi, że w okresie pomiędzy 30 września 2012 r. a 19 maja 2016 r., opracowali internetową platformę w postaci tzw. „programu partnerskiego”, będącego w istocie platformą pożyczkową, w ramach, której zawierali z pokrzywdzonymi tzw. „umowy inwestycji”, w których zobowiązywali się do inwestowania wpłaconych od klientów środków w organizowanie kampanii reklamowych na cyfrowych nośnikach LED.


Dokonane w sprawie ustalenia wykazały, że podejrzani nie inwestowali uzyskanych środków wpłacanych przez pokrzywdzonych wprowadzając ich w błąd co do realnej możliwości przeznaczania środków na działalność inwestycyjną i przeznaczali je na własne potrzeby oraz wypłatę rzekomych zysków dla części klientów w celu uwiarygodnienia prowadzonej działalności.
Realizowane w tym czasie wypłaty środków pieniężnych na rzecz pokrzywdzonych pochodziły z wpłat pożyczek udzielanych przez kolejnych uczestników „programu partnerskiego”, tworząc tym samym opartą o schemat Ponziego tzw. „piramidę finansową”.
Sąd w pełni podzielił argumentację Prokuratora zawartą w uzasadnieniu aktu oskarżenia i uznał mężczyzn za winnych doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i wyrządzenie szkody w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości ponad 63.847.000, zł na szkodę 641 pokrzywdzonych, a także popełnienia przestępstw związanych z prowadzeniem działalności bankowej bez pozwolenia oraz tzw. „ prania brudnych pieniędzy”.   
W toku prowadzonego od 2014 r. przez Prokuraturę postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym między innymi przesłuchano ponad 700 osób, zabezpieczono obszerną dokumentacje finansową oraz uzyskano kompleksowe opinie międzynarodowej instytucji zajmującej się audytem finansowym.
Za powyższe czyny 47 latkowi wymierzona została łączna kara 12 lat pozbawienia wolności, grzywny w wysokości 700.000 zł , obowiązku częściowego naprawienia szkody oraz pokrycia kosztów postępowania w wysokości 250.000 zł , drugi z mężczyzn skazany został na karę 3 lat pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 250.000 zł oraz obowiązek częściowego naprawienia szkody a także zobowiązany został do pokrycia kosztów postępowania w wysokości 160.000 zł.
    
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler