Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadzi postępowanie przeciwko 48 letniemu mieszkańcowi jednej z miejscowości powiatu ostrowskiego podejrzanemu o dopuszczenie się czynnej napaści na wykonujących czynności służbowe policjantów, a także naruszenie nietykalności i kierowanie gróźb karalnych na szkodę członków najbliższej rodziny.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w  dniu 5  maja 2018 r. w miejscu swego zamieszkania, w trakcie wywołanej awantury domowej, znajdując się w stanie nietrzeźwości naruszył nietykalność cielesną zamieszkującej wspólnie z nim żony oraz teściowej, poprzez zadawanie im uderzeń w okolice głowy, a także kierował groźby pozbawienia życia wobec żony i małoletniej pasierbicy.


Ponadto mężczyźnie zarzucono, że po przyjeździe na miejsce funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., mężczyzna znieważał ich przy użyciu słów uważanych za obelżywe oraz groził im użyciem trzymanej w ręku siekiery celem zmuszenia ich do odstąpienia od czynności służbowych.
Następnie jak ustalono mężczyzna uruchomił piłę łańcuchową do ciecia drewna i trzymając ją w rękach zaczął dynamicznie zbliżać do funkcjonariuszy, zwiększając przy tym obroty urządzenia.
W trakcie zdarzenia mężczyzna wymachiwał pracującym ostrzem piły w bezpośredniej bliskości pokrzywdzonych, kierując do nich w tym czasie  groźby pozbawienia życia.
Pomimo kilkukrotnych wezwań do zachowania zgodnego z prawem i uspokojenia się dopiero groźba użycia broni służbowej przez funkcjonariuszy skłoniła w/w do zaprzestania napaści.
Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, że w chwili czynu mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,64 mg/dm3
Poczynione przez Prokuratora w ramach prowadzonego postępowania ustalenia dowodowe pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie łącznie 4 zarzutów.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego 48 latek nie ustosunkował się  do zarzucanych mu czynów i ograniczył się do stwierdzenia że „było tak jak napisano w zarzutach”.
Czyny zarzucony podejrzanemu zagrożone są karą do lat 10 pozbawienia wolności.
Z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę oraz celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
Sąd podzielił argumentację wskazaną we wniosku Prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler