Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie zakończył wydaniem wyroku toczący się od 2013 r. proces dotyczący funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, którym zarzucono przyjmowanie korzyści majątkowych od kierowców, którzy zostali przez nich zatrzymywani do kontroli w związku z naruszeniami przepisów o ruchu drogowym, a także 7 pozostałych osób, które wręczały w/w funkcjonariuszom korzyści majątkowe.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko łącznie 40 podejrzanym, z których część została już uprzednio prawomocnie osądzona w odrębnych procesach.


Sąd uznał jednego z oskarżonych funkcjonariuszy za winnego łącznie 71 przypadków przyjęcia jako osoby pełniącej funkcję publiczną korzyści majątkowych, których wysokość jednorazowo wynosiła od 40 zł do 200 zł i wymierzył mu karę 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 7500 zł oraz orzekł przepadek kwoty 1633 zł pochodzącej z korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa oraz zasądził zapłatę kosztów sądowych.
Drugi z  funkcjonariuszy , któremu zarzucono 18 czynów usłyszał karę 1 roku i 4 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz orzekł przepadek kwoty 797 zł pochodzącej z korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa oraz zasądził zapłatę kosztów sądowych.
W zakresie 2 pozostałych funkcjonariuszy, co do których Sąd zmienił przyjętą kwalifikację uznani zostali za winnych i warunkowo umorzono wobec nich postępowanie karne na okres 3 i 2 lat tytułem próby a nadto zobowiązano do zapłaty 6.000 zł oraz 3000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
7 oskarżonych kierowców, którzy wręczali korzyści majątkowe policjantom zostało uznanych za winnych i wymierzono im kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 2 lat próby, a nadto zobowiązano do zapłaty po 2000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Wyrok nie jest prawomocny i Prokuratura zwróciła się o jego pisemne uzasadnienie, po którego analizie podjęta zostanie decyzja w zakresie wywodzenia apelacji w przedmiotowej sprawie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler