Prokurator Rejonowy w Kaliszu. prowadzi postępowanie przeciwko 31 letniemu mieszkańcowi Kalisza podejrzanemu o spowodowanie ciężkiego kalectwa w postaci utraty wzroku to jest o czyn z art. 156§1 pkt 2 k.k.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w  dniu 1 czerwca 2018 r. w godzinach wieczornych wyszedł z miejsca swego zamieszkania, na ulicę gdzie z pistoletu pneumatycznego oddał dwa strzały do 19 letniego pokrzywdzonego trafiając go w plecy oraz twarz.


W związku z zdarzeniem pokrzywdzonemu udzielona została specjalistyczna pomoc medyczna.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego 31 latek przyznał się do zarzucanego mu czynu  i złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane w toku postepowania .
Czyny zarzucony podejrzanemu zagrożone są karą na czas nie krótszy niż 3 lata  pozbawienia wolności.
Z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę oraz celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
Sąd podzielił argumentację wskazaną we wniosku Prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler