Prokurator Rejonowy w Kaliszu prowadzi postępowanie przeciwko dwóm mieszkańcom Kalisza, w wieku 27 i 26 lat podejrzanym o dopuszczenie się zgwałcenia młodej kobiety na terenie przyległego do zbiornika wodnego w pobliżu ulicy Częstochowskiej.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prokurator, zarzucił mężczyznom, że w dniu 22 lipca 2018 r. działając wspólnie i w porozumieniu, nakłonili pokrzywdzoną by udała się z nimi w odosobniony teren, a następnie używając przemocy skutkujących powstaniem obrażeń ciała naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni dopuścili się jej zgwałcenia, po czym zabrali należący do niej telefon komórkowy marki iphone 6s wartości 800 zł.


Mężczyźni zostali niezwłocznie zatrzymani w wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że w chwili zatrzymania obaj mężczyźni znajdowali się w stanie nietrzeźwości wynoszącym -1,3 i 2,5 promila
Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożył wyjaśnienia, podlegające obecnie dalszej weryfikacji procesowej.
Czyny zarzucony podejrzanym z uwagi zagrożone są karą od 3 do lat 12 pozbawienia wolności., w przypadku jednego ze sprawców z uwagi na ustalenie, iż dopuścił się go w warunkach tzw : recydywy” zagrożenie wynosi 15 lat pozbawienia wolności.
Z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę oraz celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Kaliszu w z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Obecnie trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu posiedzenia.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler