Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. prowadzi postępowanie przeciwko 3 osobom, w tym jednemu mieszkańcowi Kalisza, w wieku 32 lat oraz dwóm mieszkańcom  województwa podkarpackiego w wieku 25 i 20 lat podejrzanym o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia dla wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu znacznych ilości szkodliwych dla zdrowia substancji w postaci tzw. „środków zastępczych”- dopalaczy.
Mężczyźni zostali zatrzymani w wyniku działań podjętych przez Centralne Biuro Śledcze Policji Wydział w Kaliszu na terenie Kalisza oraz Rzeszowa.


Wstępna opinia biegłego z zakresu badań fizykochemicznych potwierdziła, że zatrzymane w trakcie przeszukań lokali zajmowanych przez w/w środki chemiczne są substancjami mogącymi skutkować w przypadku zażycia ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią i stanowią środki zastępczych -  tzw „dopalacze”
W oparciu o poczynione ustalenia 32 letniemu mieszkańcowi Kalisza Prokurator zarzucił, że w okresie pomiędzy 2 a 25 lipca 2018 r. w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji w ilości 41, 1 kg.
Przesłuchani w charakterze podejrzanych mężczyźni nie przyznali się do zarzucanych im czynów.
Czyny zarzucony podejrzanym zagrożone są karą od 6 miesięcy do lat 12 pozbawienia wolności.
Z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę oraz celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
W dniu 28 lipca 2018 r. Sąd rozpoznał wnioski i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na żądany przez Prokuratora okres.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler