Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo przeciwko 33 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego podejrzanemu o zgwałcenie 27 letniej kobiety.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w dniu 31 lipca 2018 r. wykorzystując stan bezradności spowodowany nietrzeźwością oraz używając przemocy fizycznej w celu przełamania oporu pokrzywdzonej dopuścił się jej zgwałcenia.


Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów oraz złożył wyjaśnienia, które będą podlegały procesowej weryfikacji na dalszym etapie postępowania.
Zarzucone mu przestępstwo zagrożone jest karą od dwóch do dwunastu lat pozbawienia wolności.
Z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę oraz celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora i mężczyzna pozostanie tymczasowo aresztowany do 1 listopada 2018 r.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler