1.    Opracowywanie planu pomocy wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (w szczególności psychologicznego, rodzinnego, socjalnego, prawnego) i Grup Wsparcia oraz zapewnienie schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, prowadzenie warsztatów /treningów
z podwyższania kompetencji rodzicielskich wobec rodziców dotkniętych przemocą, prowadzenie profilaktyki na terenie powiatu pleszewskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizator:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie
ul. Kazimierza Wielkiego 7a
63-300 Pleszew
tel. 62 7420-161
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Osiedlowa 1
63-300 Pleszew
tel. 62 7421184
tel. całodobowy: 668 473 977
oik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.    Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

Realizator:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Kazimierza Wielkiego 7a
63-300 Pleszew
tel. 62 7420-161
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Osiedlowa 1,
63-300 Pleszew
tel. 62 7421184
tel. całodobowy: 668 473 977
oik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.    Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego, rodzinnego, socjalnego, prawnego)  i warsztatów podwyższających i wzmacniających umiejętności rodzicielskie

Realizator:

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju

ul. Kazimierza Wielkiego 7a
63-300 Pleszew
tel. 62 7420-161
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


4.    Podejmowanie działań w stosunku do rodzin dotkniętych przemocą w szczególności:
•    diagnoza sytuacji rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
•    przekazanie sprawcy informacji o konsekwencjach popełnianych czynów
•    motywowanie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych;
•    przeprowadzenie rozmowy pod kątem nadużywania alkoholu , środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;
•    przekazanie informacji o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie;
•    kierowanie do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, jezlei osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu.

Realizator:

Zespoły Interdyscyplinarne (oraz Grupy Robocze) działające przy Ośrodkach Pomocy Społecznej

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

ul. Targowa 1
63-300 Pleszew
tel. (62) 742-27-38
faks (62) 742-27-38
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie

Czermin 47
63-304 Czermin
tel. 62 74 16 031,
62 74 17 567
tel. wew. 32, 50
fax 62 74 17 324

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach

ul. Kaliska 23
63-308 Gizałki
tel. 62 741 14 72
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy

ul. Rynek 15
63-330 Dobrzyca
tel. 627413013
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu

ul. Żeromskiego 2
63-313 Chocz
tel. 62 7415656
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie

ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów tel. 62 761 50 84
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.