Ostrów Wielkopolski, dnia 27 listopada 2018 r.

Sprawa nr PO VII WB 261.8.2018

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: Zamówienie na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) pn.: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych”

INFORMACJA z otwarcia ofert

Zamawiający Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.), przekazuje informację z otwarcia ofert.

1. Złożone oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty w zł

1.

konsorcjum firm:

SILEZJAN SYSTEM SECURITY

Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

SILEZJAN EKO Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

 

1.102.350,30

Po poprawieniu omyłki rachunkowej:

1.094.970,30

2.

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych

"LEX" Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

 

815.121,00

2. Kwota ogółem brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 112 608,80 zł