Ostrów Wielkopolski, dnia 29 listopada 2018 r.

PO VII WB 261.8.2018

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) pn.: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych” informuję że wybrano ofertę:

Oferta nr 2

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych "LEX" Sp. z o.o.,

ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

Cena oferty: 815.121,00 zł

 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 2 oferty. Żadna oferta nie została odrzucona.

 

  1. Złożone oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty w zł

1.

konsorcjum firm:

SILEZJAN SYSTEM SECURITY

Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

SILEZJAN EKO Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

 

1.102.350,30

 

Po poprawieniu omyłki rachunkowej:

1.094.970,30

2.

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych

"LEX" Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

 

815.121,00

 

 

2.Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium I - waga 100%

Ilość przyznanych punktów

1.

konsorcjum firm:

SILEZJAN SYSTEM SECURITY

Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

SILEZJAN EKO Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

 

74,45

2.

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych

"LEX" Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

 

100,00