Prokuratura Rejonowa w Ostrowie prowadzi śledztwo w sprawie oszustw dokonanych przez 30 – letniego mieszkańca Gdyni.
Wymienionemu zarzucono, że w maju 2009r. w Ostrowie Wlkp., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem działającą w podostrowskiej miejscowości firmę. W opisie czynu wskazano, że jako pełnomocnik firmy należącej do jego matki, mającej siedzibę w Gdyni, nie mając zamiaru ani możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, zawarł umowy kupna dwóch samochodów, dostawczego m – ki Iveco Daily za kwotę 51 000 zł oraz osobowego m – ki Peugeot 308 o wartości 52 000 zł, z odroczonym terminem płatności, po czym przedłożył w pokrzywdzonej firmie podrobione przez siebie potwierdzenie dokonania przelewu kwoty ponad 100 000 zł, w związku z czym oba samochody zostały mu wydane. W dalszej części zarzutu wskazano, że oskarżony samochód m – ki Iveco zbył za kwotę 40 000 zł, a drugi usiłował sprzedać za pośrednictwem portalu internetowego za kwotę 43 000 zł, jednak celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez policjantów. W drugim zarzucie opisano wyłudzenie przez oskarżonego w czerwcu 2009r. w podobny sposób, przy użyciu podrobionego przez siebie potwierdzenia przelewu kwoty 60 000 zł, na szkodę firmy mającej siedzibę w Środzie Wlkp. odzieży używanej o wartości 124 000 ł.
Do zatrzymania podejrzanego doszło po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie przez właściciela podostrowskiej firmy, który na jednym z portali internetowych znalazł ofertę sprzedaży pochodzącego z jego salonu samochodu.
Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. w dniu 13 lipca 2009r. zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.
Zarzucane podejrzanemu czyny zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności oraz art. 270 § 1 kodeksu karnego (podrobienie dokumentu) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.