Prokuratura Rejonowa w Kępnie nadzoruje śledztwo w sprawie szeregu kradzieży i napadów na sklepy w powiatach kępińskim, wieluńskim i wieruszowskim, woj. łódzkie, a także kluczborskim, woj. opolskie.
Zarzuty dokonania powyższych czynów przedstawiono ośmiu mieszkańcom jednej z miejscowości powiatu kluczborskiego. Zarzucono wymienionym dokonanie w grudniu 2009r. rozbojów na pracownikach sklepów w Kępnie, Opatowie, pow. kępiński, oraz w Wieluniu, woj. łódzkie. W opisie czynów wskazano na używanie przez nich w czasie rozbojów środka obezwładniającego w postaci gazu pieprzowego a następnie zabieranie szuflad kas fiskalnych ze znajdującymi się w nich pieniędzmi. Na miejsce napadów podejrzani przyjeżdżali samochodem, a po ich dokonaniu wracali nim do swego miejsca zamieszkania. Pochodzącymi z rozbojów pieniędzmi podejrzani dzielili się między sobą. W poszczególnych napadach uczestniczyło cztery bądź pięć osób.
Podejrzani są w wieku od 17 do 29 lat. Wiodącą rolę w działaniach podejrzanych odgrywało dwoje z nich: 25 – letnia kobieta oraz 17 – letni mężczyzna.
Wobec siedmiu podejrzanych na wniosek Prokuratora Rejonowego w Kępnie tamtejszy Sąd Rejonowy zastosował w dniach 19, 20 i 22 grudnia 2009r. tymczasowe aresztowanie. W stosunku do jednego podejrzanego zastosowano dozór policji.
Zarzucone podejrzanym napady zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 2 kodeksu karnego (rozbój z użyciem środka obezwładniającego) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.