Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o kradzież energii elektrycznej.
Oskarżonemu, mieszkańcowi gminy Blizanów, pow. kaliski, zarzucono, że w okresie od maja 2001 roku do czerwca 2008 roku, w swoim miejscu zamieszkania, jako odbiorca energii elektrycznej „po interwencji w system kontrolno-pomiarowy licznika energii elektrycznej” dokonał przywłaszczenia energii elektrycznej o nieustalonej wartości. W drugim zarzucie opisano podrobienie przez wymienionego przy użyciu sfałszowanej plombownicy plomb legalizacyjnych przy liczniku energii elektrycznej.
Do ujawnienia powyższego  zaboru energii elektrycznej doszło w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników zakładu energetycznego.
Czyny zarzucone oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 278 § 5 kodeksu karnego (kradzież energii) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności oraz art. 314 kodeksu karnego (podrobienie znaku urzędowego) zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.