Prokuratura Rejonowa w Kaliszu kontynuuje śledztwo dotyczące m.in. wytwarzania suszu jajecznego, bez zachowania reżimu technologicznego oraz właściwego nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego.

Śledztwo wszczęte zostało w listopadzie 2011r. w sprawie przywłaszczenia przez 56 – letniego mieszkańca Kalisza na szkodę firmy leasingowej linii technologicznej do produkcji suszu jaj.


 W grudniu 2011r. doszło do przedstawienia wskazanemu mężczyźnie zarzutów dotyczących m.in. przywłaszczenia mienia znacznej wartości w postaci luksusowych samochodów oraz linii technologicznych do wytwarzania suszu jajecznego, o łącznej wartości ponad 4.000.000 zł., a ponadto wyłudzenia usług budowlanych, dostaw jaj i utrudnianie egzekucji. W ramach dalszego śledztwa zarzucono wymienionemu dodatkowo wyrabianie szkodliwych dla życia środków spożywczych w postaci suszu jajecznego.
 Zarzuty przedstawiono ponadto siedmiu innym osobom, zamieszkałym w Kaliszu i jego okolicy. Zarzucono im udział w wyłudzeniach i przywłaszczeniach mienia, a także we wspomnianym wytwarzaniu suszu jajecznego, jako produktu szkodliwego dla zdrowia.
 W opisie czynu wskazano na używanie do produkcji suszu jajecznego i jego pochodnych, między innymi jaj niewłaściwej jakości, a także na nie przestrzeganie podstawowych zasad i norm w zakresie warunków i sposobu produkcji wskazanych środków, w tym zwłaszcza nie zapewnienie właściwego nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego, poprzez prowadzenie działalności pomimo jej oficjalnego zakończenia. W zarzutach opisano ponadto posługiwanie się w obrocie powyższymi produktami podrobionymi w celu użycia za autentyczne dokumentami w postaci sprawozdań z wyniku badań suszu jajecznego.
Z dokonanych ustaleń wynika, że susz jajeczny oraz jego pochodne wytwarzane były w dwóch firmach należących do podejrzanych.
W trakcie śledztwa, szczególnie w dniu 7 marca 2012r., doszło do szeregu czynności przeprowadzonych na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Kaliszu, przez policję oraz inspekcję weterynaryjną, w wyniku której doszło do zabezpieczenia w kilkudziesięciu firmach na terenie kraju suszu jajecznego oraz związanej z obrotem nim dokumentacji.
 Przeprowadzone wcześniej badanie niewielkiej partii suszu zabezpieczonego w miejscu jego wytworzenia wykazało w części próbek – w ocenie biegłego – przekroczenie dopuszczalnej normy zawartości jednej z bakterii. Zdaniem biegłego powyższe powodowało, że wskazana część produktu nie odpowiadała obowiązującym warunkom jakości i była szkodliwa dla zdrowia.
 Wobec 56 – letniego podejrzanego, wspomnianego na wstępie, stosowane jest od dnia 14 grudnia 2011r. tymczasowe aresztowanie. W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa przeciwko mieniu znacznej wartości (art. 294 § 1 kodeksu karnego) zakwalifikowano z art. 284 § 2 kodeksu karnego (przywłaszczenie powierzonego mienia) i art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo), zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.