Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 8 marca 2012r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia, przeciwko dwom mężczyznom oskarżonym o dokonanie kradzieży w jednym z supermarketów.

Oskarżonym, w wieku 17 i 21 lat, zarzucono, że w dniu 9 listopada 2011r. w Kaliszu, działając wspólnie, dokonali kradzieży w jednym z supermarketów, w ten sposób, że włożyli różnego rodzaju kosmetyki o wartości 500 zł do koszyka sklepowego, po czym jeden z nich pozostawił go w pobliżu kasy, a następnie drugi zabrał dokonując przywłaszczenia znajdujących się w nim kosmetyków.

Do dokonania ustaleń faktycznych, w odniesieniu do opisanego czynu, wykorzystano zapis monitoringu funkcjonującego w sklepie. 17 – letniemu oskarżonemu zarzucono ponadto, że w dniu 5 grudnia 2011r. w Kaliszu, na terenie Komendy Miejskiej Policji, będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia sądu, w trakcie wykonywania czynności z jego udziałem uwolnił się, wyskakując przez okno i oddalając się z terenu jednostki.
W czasie kierowania aktu oskarżenia wymieniony przebywał w ośrodku wychowawczym, a drugi oskarżony odbywał orzeczoną wobec niego za inne przestępstwo, karę pozbawienia wolności.
Zarzucaną oskarżonym kradzież zakwalifikowano jako „wypadek mniejszej wagi” przestępstwa z art. 278 § 1 kodeksu karnego zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Czyn polegający na „samouwolnieniu się” zakwalifikowano natomiast jako przestępstwo z art. 242 § 1 kodeksu karnego zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.