Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 17 lutego 2010r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 45 – letniemu mieszkańcowi Łodzi, podejrzanemu o udział w wyłudzeniu telefonu.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 28 sierpnia 2008r. w Kaliszu, w sklepie autoryzowanego przedstawiciela jednej z sieci telefonii komórkowych, działając wspólnie z dwoma nieustalonymi mężczyznami, dokonał oszustwa w ten sposób, że zawierając umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedłożył fikcyjne zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie mającej siedzibę na terenie powiatu ostrowskiego oraz sfałszowane zaświadczenie potwierdzające rzekome zameldowanie na terenie Kalisza, przez co doprowadził do zawarcia powyższej umowy i uzyskania w cenie promocyjnej telefonu komórkowego, który przekazał wskazanym mężczyznom, w wyniku czego wyłudził powyższy telefon oraz świadczenia telekomunikacyjne, powodując szkodę w wysokości 2 200 zł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżonemu, który w dniu 28 sierpnia 2008r. przebywał w Kaliszu, dwaj nieznani mu mężczyźni zaproponowali udział w uzyskaniu telefonu komórkowego. Wymienieni dostarczyli mu sfałszowane zaświadczenia m.in. o zatrudnieniu, po czym udali się wspólnie do sklepu, gdzie – jak ustalono – zawarł on umowy i otrzymał telefon komórkowy, który im przekazał. W zamian uzyskał on od nich pieniądze w kwocie 100 zł.
Powyżsi mężczyźni nie dokonali zapłaty za usługi telekomunikacyjne. O wyłudzeniu telefonu pokrzywdzony operator sieci komórkowej zawiadomił prokuraturę.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniom przez biegłych – psychiatrów, którzy stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał w pełni zachowaną poczytalność.
Oskarżony był wcześniej wielokrotnie karany, a obecnie odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną uprzednio za kradzież.
Zarzucany mu czyn zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.