Prokuratura Rejonowa w Jarocinie w dniu 29 października 2010r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 32 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie szeregu oszustw.
Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od maja do września 2008r. oraz od grudnia 2008r. do grudnia 2009r., jako właściciel firmy mającej siedzibę w Żerkowie, pow. jarociński, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szereg podmiotów gospodarczych z Jarocina, Krotoszyna, Gniezna i Warszawy od których wyłudził różnego rodzaju towary i usługi o łącznej wartości ponad 800 000 zł. za które nie dokonał zapłaty.
Na szkodę poszczególnych firm zostały wyłudzone towary i usługi o wartości od 11  000 zł. do 333 000 zł. Przedmiotem wyłudzenia były, pobrane na przedłużony termin płatności, artykuły sanitarno – kanalizacyjne, materiały budowlane, artykuły elektryczne oraz usługi transportowe. W zarzutach opisano działanie na szkodę siedmiu firm, w tym czterech funkcjonujących na terenie Jarocina i powiatu jarocińskiego.
Oskarżony, którego firma realizowała duże inwestycje, utracił płynność finansową w 2008r. Opinię w powyższym zakresie wydał biegły księgowy. Zaciągając w okresie objętym zarzutami dalsze zobowiązania oskarżony, jak ustalono, nie miał zamiaru ani możliwości wywiązania się z nich.
Śledztwo wszczęto po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie przez jednego z pokrzywdzonych.
Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo), popełnione w odniesieniu do mienia znacznej wartości (art. 294 §1 kodeksu karnego ), zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.