Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. obejmuje swoim działaniem teren południowej części województwa wielkopolskiego o powierzchni blisko 6000 km2. Na obszarze jej właściwości znajduje się miasto na prawach powiatu – Kalisz oraz siedem powiatów: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrzeszowski, ostrowski i pleszewski, zamieszkałe przez 620.000 osób. Do największych miast należą: Kalisz liczący 110.000 mieszkańców i Ostrów Wielkopolski mający 75.000 mieszkańców, a także blisko 30 – tysięczne Krotoszyn i Jarocin. W poszczególnych miastach powiatowych mają swe siedziby prokuratury rejonowe.
Do dnia 31 grudnia 2007 roku powyższa jednostka nosiła nazwę: Prokuratura Okręgowa w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib oraz obszarów właściwości, nazwę zmieniono z dniem 1 stycznia 2008 roku na Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim. Obszar jej działania, właściwość oraz siedziba pozostały bez zmian.