Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło 10 września 2010r.
Skierowanym w dniu 31 grudnia 2010r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 24-letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 10 września 2010r. w Ostrowie Wlkp. nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem m-ki Skoda Yeti nienależycie obserwował przedpole jazdy i wykonując manewr skrętu w lewo zajechał drogę jadącemu z przeciwnego kierunku motocykliście, który w wyniku doznanych uszkodzeń, w postaci urazu wielonarządowego, zmarł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że jadący motocyklem m – ki Yamaha 17-letni mieszkaniec Ostrowa Wlkp. kierował nim nie posiadając wymaganych uprawnień.
W trakcie śledztwa powołano biegłych z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych i medycyny sądowej. Z wydanej opinii wynika, że do zaistnienia wypadku przyczynili się obaj jego uczestnicy. Biegli wskazali, że kierujący motocyklem poruszał się z nadmierną prędkością, przekraczającą administracyjnie dopuszczalną, co w ich ocenie miało związek z zaistniałym wypadkiem.
Czyn zarzucony oskarżonemu został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.