Inne przestępstwa

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie umorzył postępowanie w sprawie zgonu mężczyzny w dniu 5 kwietnia 2017 r. w jednej z publicznych toalet typu „toy-toy” wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
Z dokonanych w sprawie ustaleń, w tym opinii powołanego w postępowaniu biegłego z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikało, że wyłącznym sprawcą zaprószenia ognia, który spowodował pożar toalety był zmarły, który jak wykazały przeprowadzone na polecenia Prokuratora badania fizykochemiczne próbek krwi znajdował się w znacznym stanie nietrzeźwości wynoszącym 3,3 promila alkoholu.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował akt oskarżenia przeciwko 22 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrołęckiego, któremu zarzucił włamanie się w marcu 2016 r. do poczty pokrzywdzonego mieszkańca Jarocina i kradzież danych dostępowych do konta gracza w grze internetowej Seafight o wartości 1300 zł .    
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator ustalił, że oskarżony omijając lub przełamując zabezpieczenia poczty email pokrzywdzonego korzystając z dostępu do internetu uzyskał dostęp do informacji dla niego nie przeznaczonych, po czym zmienił hasła i adresy dostępowe służące do dostępu do konta w/w  grze, w wyniku czego pokrzywdzony stracił całkowity do niej dostęp.